Maltractament entre alumnes
Bullying

Pla de Convivència

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

El Pla de Convivencia està contemplat en la Ley Orgánica de Educación, article 121.de manera que tots els centres l'incloguin en el seu Projecte Educatiu.

Totes les Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol estan desenvolupant propostes i materials per facilitar-ne l'elaboració i la implementació. En aquest apartat s'inclouen els enllaços que us poden ajudar a l'hora d'elaborar aquest pla. Obviament hi ha moltes altres webs amb recursos per treballar la convivència, les trobareu a l'apartat d'Enllaços.

A Catalunya, el Decret 142/2007 de 26 de juny preveu a l'article 18.3 que cada centre ha d'establir els principis per a l'elaboració del Pla de Convivència que formarà part del seu projecte educatiu.

Ministerio de Educación y Ciencia. Portal de convivència amb informació, recursos, concursos i convocatòries, materials, links, etc. "Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales."

Convivencia escolar. Consejería de Educación. Junta de Andalucia.

Portal de convivencia en Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Convivencia. Consejería de Educación y Ciencia. Principado de Asturias.

Pla de convivència. Conselleria d'Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears.

Servicio de Prevención y ayuda contra el acoso escolar. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Gobierno de Canarias.

Plan de Convivencia Escolar Cantabria. Consejería de Educación. Gobierno de Cantabria.

Plan de Convivencia. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Castilla La Mancha.

Convivencia Escolar en Castilla y León. Consejería de Educación. Junta de Castilla y León.

Pla de Convivencia. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Si te molestan no calles. Campaña informativa sobre el acoso escolar. Consejería de Educación. Junta de Extremadura.

Plan Galego de convivencia Escolar de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.

Foro para la convivencia. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.

Convivencia. Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Región de Murcia.

Asesoría para la convivencia del Departamento de Educación. Gobierno de Navarra.

Convivencia Escolar y atención a casos de acoso escolar. Educación, cultura y Deporte. Gobierno de la Rioja.

Pla PREVI (Prevenció de la Violencia i Promoció de la Convivència). Conselleria d'Educació. Generalitat Valenciana.

Plan de convivencia anual. Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Gobierno Vasco.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___