Maltractament entre alumnes
Bullying

Materials i propostes

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

En aquesta pàgina anem afegint materials específics adreçats a prevenir conductes de maltractament i de victimització. El treball amb aquests materials té sentit dins d'un marc més ampli d'activitats per a la millora de la convivència.

A vegades el maltractament entre iguals forma part del repertori de conductes de certs nois o noies. La manca de respecte envers els altres sovint és present en les relacions socials a molts nivells. Algunes conductes (fer córrer rumors, excloure del grup, amenaçar...) gaudeixen de cert grau de permissivitat o aprovació per part del grup i/o dels adults.

Una bona manera d'aproximar-se al tema és realitzar activitats com visionar històries, fer role-plays, representar situacions, crear històries, etc. que ajudin als alumnes a prendre consciència cognitiva i emocional de les conductes i dels efectes negatius que poden tenir per a tots els implicats i de la necessitat de actuar positivament.

CESC Conductes i Experiències Socials a Classe. Qüestionari per avaluar les relacions entre iguals. Presentació i Administració. Per obtenir les instruccions per a l'administrador, el full de respostes per a l'alumnat i la plantilla de correcció en format excel envia un missatge.

Organització sueca fundada el 1997 per ajudar els centres de secundària del seu país a preparar projectes d'acció contra el maltractament entre alumnes. Trobem un exemple en la sèrie de curts on line. Clica el text Se Friends reklamfilmer! de la seva página.

Bully Dance és un curt de dibuixos (10') produït per UNICEF i National Film Board of Canada. Identifica les conductes de maltractament i el procés de victimització. No hi ha paraules i el missatge arriba a l'espectador de manera clara i contundent. Visualment és interessant i la banda sonora és rítmica i encertada. L'objectiu és estimular la discussió en el grup classe. Si us interessa, cliqueu la proposta didàctica.

Webquest per a alumnes de secundària i batxillerat. Proposta de treball guiada amb l'objectiu que els alumnes explorin el fenomen, reconeguin les situacions de maltractament incipients i elaborin propostes d'intervenció adequades al seu centre.

Tria la teva solució. Una història interactiva feta pels alumnes de l'Escola Pia d'Igualada.

Guia per a l'alumnat de secundària. "I tu, que hi pots fer?". Material pensat per treballar en tutoria. Està paginat de manera que, si l'imprimiu a doble cara i el grapeu, us quedarà un llibret.

Guia per a l'alumnat de primària. "Tractem-nos bé". Material pensat per treballar en tutoria. Està paginat de manera que, si l'imprimiu a doble cara i el grapeu, us quedarà un llibret.

Protocol d'actuació elaborat pel Defensor del Menor de la Comunitat de Madrid. Proposta per a l'elaboració de Guies d'acció per a casos de maltractament entre iguals en centres educatius.

Kit teatral: Postdata Projecte de la Fundació Autor que facilita gratuitament el material necessari per tal que els propis alumnes representin aquesta obra de teatre al voltant d'una situació de bullying. Inclou una guia didàctica. Podeu sol·licitar-lo a través d'aquest enllaç.

Vitamin. Manga japonès que descriu la història d'una adolescent que viu amb tota normalitat fins que és vista a l'institut en una posició més que compromesa amb el seu xicot. A partir d'aquí esdevindrà víctima de maltractament per part dels companys. Planteja el tema de les relacions amoroses, l'aïllament, l'exclusió, les burles... i el paper dels adults (versió en castellà). A partir de Batxillerat i per al professorat. Si esteu interessats contacteu amb nosaltres

L'insult. Proposta didàctica per treballar l'agressivitat verbal extreta de la publicació Els audiovisuals a l'aula. Projecte Televisió: de casa a l'escola 2. Què són els conflictes, de l'SMAV del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a partir del llibre Juul, de Gregie de Maeyer i de la proposta de Paco Abril "Encuentro con Juul" que tracta el tema des del punt de vista de l'educació emocional.

Històries breus. Realitzades per alumnes de Primària de Oakington Manor Primary School i St. Mary Magdalen's RC School, de Londres (versió en català)

Bullying: parlem d'allò que ens importa? Webquest adreçada als alumnes de secundària.

La convivència en els centres d'Ed. Secundària.Dep. d'Educació de la Generalitat de Catalunya, programa i propostes pedagògiques.

La convivència en els centres d'Ed. Infantil i Primària. Dep. d'Educació de la Generalitat de Catalunya, programa i propostes pedagògiques.

Pack Escoles Proposta del Departament d'Acció Social i Ciutadania on s'oferten, entre d'altres, un taller sobre el bullying, adreçat als centres d’ensenyament secundari de Catalunya.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___