Maltractament entre alumnes
Bullying

Estudis i Informes

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

UNESCO. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. (Informe Delors) (1996). La educación encierra un tesoro.

En aquest informe s'exposen les base sobre la necessitat de treballar per a la millora de la convivència en els centres educatius.

Estudis sobre maltractament entre iguals (bullying)

Els estudis fets en diferents països arreu del món conclouen que el maltractament entre alumnes és un fenomen que es produeix, de manera més o menys greu, en tots els països estudiats. Els resultats són difícilment comparables ja que utilitzen diferents qüestionaris i metodologies, però s'observen tendències quant a:

Gènere: major participació dels nois com a agressors i víctimes. (Pot ser un biaix, molts estudis observen només la violència física i verbal i obliden la relacional, més típica de noies).

Formes més usuals: en els nois formes directes i en les noies formes indirectes.

Edat i curs escolar: major incidència entre 11 i 14 anys.

Lloc on es produeix l’abús: a Primària en el pati i a Secundària augmenta la freqüència en passadissos i aules.

Estudis i informes a l'Estat Espanyol

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (2008). Nota de prensa Avance del estudio del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar.

Defensor del Pueblo (2007) Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria 1999-2006.

Ministerio de Justicia. Fiscalia General del Estado (2006). Instrucción 10/2005 de Fiscalía de menores sobre el tractament de l'assetjament escolar des del sistema de justícia juvenil.

Generalitat de Catalunya. Departaments d'Educació i d'Interior, Relacions institucionals i participació de la Generalitat de Catalunya (2006). Enquesta de convivencia Escolar i seguretat a Catalunya. Curs 2005/06

Síndic de greuges. Informe extraordinari (desembre 2006). Convivencia i conflictes als centres educatius

Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència i Esports. Direcció General de l'oficina de defensa dels Dets del Menor (2005). Assetjament escolar (Bullying),

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (2005). Informe sobre el maltrato entre iguales en Euskadi. (Educació Primària)

Centro Reina Sofia para el estudio de la violencia (2005). Informe Violencia entre compañeros en la escuela

Generalitat de Catalunya. Departaments d'Ensenyament i d'Interior de la Generalitat de Catalunya (2001). Joventut i seguretat a Catalunya

Defensor del Pueblo (2000) Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___