Maltractament entre alumnes
Bullying

Intervenció

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

La única manera de combatre el bullying a l'escola és la cooperació entre tots els que hi estan implicats: mestres i professors, pares, alumnes, personal no docent...

Línies generals de les actuacions que podem fer des de l'escola

Qualsevol actuació encaminada a millorar les relacions interpersonals de la comunitat educativa és una bona pràctica. La consciència i la implicació activa dels adults són components bàsics per a l'èxit de qualsevol programa d'intervenció.

La nostra proposta d'intervenció es fonamenta en els següents aspectes i intencions:

1. Aproximació no culpabilitzadora (pretèn reindividualitzar i responsabilitzar)
2. Perspectiva sistèmica (intervenir també en el grup per modificar les interaccions)
3. Estratègica (anàlisi de la situació, planificació i intervenció breu i estructurada)
4. Foment de la resiliència (resoldre la situació positivament a favor de tots els implicats)

Aquesta proposta global, dintre del Pla de Convivència, contempla l'actuació a tres nivells:

Prevenció primària: actuacions genèriques adreçades a millorar la convivència, prevenir la conflictivitat i evitar l’aparició del fenomen. (llegir-ne més)

Prevenció secundària: quan es detecten situacions de maltractament incipients, per evitar-ne la consolidació: aplicació d'un programa d'intervenció específic amb intervencions individuals i en el grup d’alumnes... (llegir-ne més)

Prevenció terciària: quan es tracta de situacions consolidades, adreçada a minimitzar l’impacte sobre els implicats: aplicació d'una mediació terapèutica (Shared Concern Method d'Anatol Pikas), suport i protecció a les víctimes, i suport i control als agressors. (llegir-ne més)

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___