Maltractament entre alumnes
Bullying

Conductes

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

Maltractament físic
Directe: Pegar, amenaçar amb armes...
Indirecte: Amagar, robar, trencar... objectes o pertinences.

Maltractament verbal
Directe: Insultar, burlar-se, riure's d'un/a, anomenar amb malnoms...
Indirecte: Parlar malament d'algú, fer córrer falsos rumors...

Exclusió social
Directa: Excloure, no deixar participar algú en una activitat...
Indirecta: Ignorar, "ningunejar", tractar com un objecte...

El maltractament psicològic és present en totes les categories.

Les tres categories tenen formes directes i indirectes. En les formes directes l'agressió és evident i la víctima s'adona que algú li està fent mal. En canvi, les formes indirectes poden ser molt subtils. La víctima veu que alguna cosa no funciona però no acaba de saber què. El fet que l'agressió no s'identifiqui clarament pot desestabilitzar molt; la víctima arriba a dubtar de les seves pròpies percepcions i això representa un atac directe a la seva autoestima i una font enorme d'estrès i d'ansietat.

Quan les conductes s'adrecen a la víctima fent referència a la seva ètnia o als seus orígens parlem de bullying racista.

Quan les conductes s'adrecen a la víctima fent referència a les parts íntimes del seu cos parlem de bullying sexual (o assetjament sexual).

Quan les conductes s'adrecen a la víctima fent referència a la seva orientació sexual (real o imaginada) parlem de bullying homòfob.

Quan l'assetjament té lloc mitjançant l'ús de mitjans electrònics (internet, telèfon mòbil...) parlem de ciberbullying.

Al Japó es parla de l'Ijime que es defineix per les accions que realitza un grup contra un únic inividu. El principal motiu de les agressions és el fet diferencial de la persona objectiu. És un concepte molt antic que actualment ha pres una nova dimensió. Hi ha altres fenòmens paral·lels com l'Hikikomori o el Joshikosei.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___