Inici
Neolític
Mesopotàmia
Egipte
Creta
Micenes
Grècia
Roma
Paleocristià
Bizanci
Islam
Art cristià
Asturià
Mossàrab
Romànic
Gòtic
Renaixement
Quattrocento
Cinquecento
Barroc
Rococó
Neoclassicisme
Segle XIX
Urbanisme
Estils històrics
El ferro
Escola de Chicago
Modernisme
Segle XX
Racionalisme
Organicisme
La postguerra
Estil tardomodern
Postmodernisme
Arquitectura actual

Arquitectura bizantina

L'Imperi bizantí es desenvolupa des de l'època de Justinià (segle VI d.C.) fins a la caiguda de Constantinoble, el 1453.

Es poden fer generalitzacions d'algunes característiques de l'art bizantí, malgrat que el marc temporal tan ampli en què s'estén mostra variacions i evolucions estilístiques. És el mateix que passa amb el marc espacial.

Com a Occident, es valora més l'interior dels edificis que l'exterior, i per això es decoren profusament amb mosaics.

El que caracteritza més l'arquitectura bizantina és l'ús de la cúpula (per exemple la de Santa Sofia a Constantinoble) sense cintres, que descansa damunt una base quadrada o rectangular mitjançant trompes o petxines. El suport de la cúpula és el problema tècnic principal amb què es topa; se sol resoldre fent una planta de creu grega amb cúpula al centre i voltes als braços.

[qüestionari]