Inici
Neolític
Mesopotàmia
Egipte
Creta
Micenes
Grècia
Roma
Paleocristià
Bizanci
Islam
Art cristià
Asturià
Mossàrab
Romànic
Gòtic
Renaixement
Quattrocento
Cinquecento
Barroc
Rococó
Neoclassicisme
Segle XIX
Urbanisme
Estils històrics
El ferro
Escola de Chicago
Modernisme
Segle XX
Racionalisme
Organicisme
La postguerra
Estil tardomodern
Postmodernisme
Arquitectura actual

La primera arquitectura

Els grups humans paleolítics eren nòmades i bona part dels neolítics també eren nòmades o semisedentaris. A més dels refugis en coves, hi degué haver formes de protegir-se de la intempèrie i l'acció dels depredadors; potser foren "construccions" efímeres, de les quals no han quedat vestigis.

Ja a Çatal Hüyük, a l'actual Turquia (10.000-6.000 a.C.), s'hi troben restes d'habitatges estables; el material de construcció era l'argila (peces assecades al sol). Les successives construccions sobre les restes neolítiques fan difícil de reconstruir i d'imaginar com era la primera arquitectura.

L'arquitectura monumental més antiga que es coneix són els anomenats megàlits. Es tracta, segurament, de monuments funeraris construïts amb grans blocs de pedra rebaixada en formes cúbiques o paralel·lepípedes.

La forma megalítica més senzilla és el menhir, un simple bloc clavat verticalment a terra. S'han trobat també alineaments de menhirs i de cromlecs, conjunts de menhirs que formen un cercle (Stonehenge, Anglaterra). Més complex és el dolmen que té coberta (cova de Menga, Màlaga). Els talaiots i les navetes són megàlits propis de les illes Balears.

[qüestionari]