Inici
Neolític
Mesopotàmia
Egipte
Creta
Micenes
Grècia
Roma
Paleocristià
Bizanci
Islam
Art cristià
Asturià
Mossàrab
Romànic
Gòtic
Renaixement
Quattrocento
Cinquecento
Barroc
Rococó
Neoclassicisme
Segle XIX
Urbanisme
Estils històrics
El ferro
Escola de Chicago
Modernisme
Segle XX
Racionalisme
Organicisme
La postguerra
Estil tardomodern
Postmodernisme
Arquitectura actual

Arquitectura neoclàssica

El neoclassicisme es desenvolupa a partir de mitjan segle XVIII i fins al començament del segle XIX. És un estil molt relacionat amb la filosofia de les Llums i amb el desenvolupament de l'arqueologia, que dóna un nou impuls al coneixement de l'antiguitat clàssica. La burgesia il·lustrada mira cap a Roma –que es «redescobreix» amb la troballa de les ruïnes de Pompeia i Herculà– a l'hora de cercar el model que cal seguir pel que fa a virtuts cíviques, heroiques, republicanes, etc.

L'arquitectura neoclàssica rebutja l'ornamentació rococó i s'inspira en els arts grec, etrusc, romà i fins i tot egipci. Desapareix progressivament l'arquitectura religiosa i es contrueixen edificis públics amb finalitat civil: biblioteques, mercats, museus, pòrtics, etc. Napoleó, amb un ànim propagandístic, emula l'arquitectura romana (arc de l'Étoile a París). Als territoris germànics també triomfa el neoclassicisme arquitectònic. A Anglaterra, en canvi, el classicisme renaixentista no s'havia oblidat i durant el segle XVIII s'exporta a les colònies nord-americanes.


Neoclassicisme a Espanya

S'adopta el classicisme, encara que la decoració de les residències reials d'Aranjuez i de La Granja és del tot rococó. L'arquitecte italià Filippo Juvara va projectar el Palau Reial de Madrid, el de La Granja de San Ildefonso i el d'Aranjuez, que van ser executats per deixebles seus. Dos bons arquitectes neoclàssics són Ventura Rodríguez i Juan de Villanueva (Museu del Prado).