Pàgina Anterior Principal TORNAR Pàgina Seguent

Genealogia dels senyors de Jafre 

Els primers pobladors
La Romanització
Edat mitjana
Aldarulls i guerres
Del baró al rei
Senyors del castell
Guerra de successió
El segle XIX
Primer terç del segle XX
República i guerra civil
El franquisme
Genealogia dels Jafre
Aristocràcia Jafrenca
Repartiment de terres
Organització del municipi

( ....... - 1063 )

Jofre, casat amb Rodlens, llur fill

( 10.... - 1086 )

Jofre Guillem de Jafre, el seu germà

( 1086 - 1115 )

Berenguer Guillem de Jafre, el seu fill

( 1115 - 11... )

Ramon Berenguer de Jafre

  ................

 ..............

( 12... - 12.. )

Artal de Jafre, casat amb Berenguera, el seu fill

( 12... - 1270 )

Bernat de Jafre, casat amb Berenguera, el seu fill

( 1270 - 1295 )

Arnau de Jafre

( 1295 - 1316 ) 

Guillem de Jafre, casat amb Gueraula, el seu fill

( 1316 - 1340 )

Berenguer de Jafre, el seu fill

( 1340 - 1358 )

Francesc de Jafre, la seva filla

( 1358 - 1387 )

Elionor de Jafre, casada amb Francesc, el seu fill

( 1387 - 1420 )

Guillem de Jafre, el seu fill

( 1420 - 1445 )

Bernat-Guillem de Jafre, casat amb Gueraula de Vilarig, senyora del castell de Sant Feliu de la Garriga a Viladamat, el seu fill

( 1445 - 1462 )

Bernat-Guillem de Jafre, casat amb Elionor, la seva vidua

( 1462 - 1480 )

Elionor de Jafre, llur fill

( 1480 - 1508 )

Bernat-Guerau de Jafre, casat amb Elisabet de Serrahim, llur fill

( 1508 - 1545 )

Aleix de Jafre i de Serrahim casat amb Dionísia de Palol d'Onyar, llur única filla

( 1545 - 1563 )

Rafaela de Jafre i de Palol d'Onyar casada amb Bernat-Joan de marimon, la seva mare  

( 1563 - 1565 )

Dionísia de Palol d'Onyar, el seu nét

( 1565 - 1593 )

Francesc de Marimon i de Jafre casat amb Elionor de Comallonga, llur fill

( 1593 - 1608 )

Juli de Marimon i de Jafre, el seu germa

( 1608 - 1618 )

Aleix de Marimon i de Jafre, va vendre el castell als particulars de Jafre

( 1618 - 1835 )

Els particulars de Jafre com a senyors del castell


NOTA 
Cada referència de parentiu al final d'una entrada es refereix a la persona que encapçala  l'esment següent.

ALBERCH I FUGUERAS, Ramon; VIÑAS I PARRAMON, Joan: "Jafre", Quaderns de la Revista de Girona, 83 (1999 ), pàgina 21.