Pàgina Anterior Principal TORNAR Pàgina Seguent

El primer terç del segle XX
Els primers pobladors
La Romanització
Edat mitjana
Aldarulls i guerres
Del baró al rei
Senyors del castell
Guerra de successió
El segle XIX
Primer terç del segle XX
República i guerra civil
El franquisme
Genealogia dels Jafre
Aristocràcia Jafrenca
Repartiment de terres
Organització del municipi

La població de Jafre experimenta en el primers trenta anys del segle XX una intensa transformació política, urbanística i econòmica. El govern municipal adoptà una actuació de tarannà progressista, ja que l'any 1906 s'adherí per unanimitat al moviment de la Solidaritat Catalana, conjunció de les forces polítiques del país contra els partits dretans i centralistes, i el gener del 1919 recolzaven el plebiscit municipal per l'autonomia integral de Catalunya. Encara l'any 1922 sol.licitaven al govern de l'Estat la immediata repatriació de les tropes espanyoles del Marroc i que es definís la política envers les colònies africanes mitjançant referèndum.
La situació, però, donaria un tomb, i el setembre del 1923 la nova corporació municipal mostrava la seva adhesió al règim militar implantat pel general Primo de Rivera.
Pel que fa als equipaments públics i la dotació dels serveis més bàsics, l'evolució és positiva. L'any 1907 es decidí construir un nou cementiri, ja que el parroquial havia quedat petit. Després d'estudiar diferents emplaçaments, el tema no tornà a posar-se damunt de la taula fins l'any 1914, quan es proposà edificar-lo al terreny conegut com "Les Costes". El projecte final, obra de l'arquitecte Martí Sureda, fou aprovat el 1915, de manera que a la primeria de l'any 1916 es procedí a la seva benedicció i a dur-hi a terme els primers enterraments. La segona millora rellevant fou la instal.lació de l'enllumenat elèctric i el servei de telèfon. Les gestions per l'enllumenat elèctric començaren l'any 1911; el 1917 servei era atès per la Societat Hidroelèctrica de l'Empordà. Quant al telèfon, l'any 1920 s'acompliren les condicions imposades per la Mancomunitat, i l'abril del 1921 decidiren instal.lar-lo a la casa propietat de Josep Grau i Lloveras. El 1923 es reorganitzà i modernitzà el servei, obra que fou duta a terme per la "International Telephone and Telegraph Corporation". 
Tota aquesta política de modernització dels equipament i els serveis aconsellà aprovar l'any 1914 unes ordenances municipals redactades pels regidors: Josep Carbó i Vidal i Martí Castelló i Fuster. Tenien noranta-un articles, i s'ocupaven de regular les festes religioses i populars, la vida veïnal, el comerç, el transport i el trànsit, la higiene i sanitat, la moral i els costums públics, els camps i camins, les edificacions, l'ús d'aigües i les fonts, i de l'enllumenat. Aquestes ordenances foren ratificades i impreses l'any 1926.
Amb tot, el projecte més destacat d'aquest període fou la finalització de la itinerància en diversos locals de la corporació municipal i, sobretot, de les escoles, mitjançant la construcció d'un edifici de nova planta. Les escoles tal i com assenyala Josep Alabau, eren ubicades l'any 1887 a l'antiga casa dels ermitans, a la Font Santa, d'on passaren consecutivament a dues cases del carrer Major, la darrera el 1808. Idèntica itinerància patí l'escola de nenes, fins la construcció d'un nou local destinat alhora a aixoplugar l'Ajuntament i les Escoles. Les primeres gestions daten de l'any 1921, quan se signà l'escriptura de compra de la casa nº 1 de la plaça de la Constitució, denominades cal Flequer i ca l'Amulet. Les velles cases foren enderrocades, i el maig del 1923 s'aprovà el projecte per edificar els nous edificis destinats a Escoles Nacionals, Casa Consistorial, Jutjat Municipal i casa-habitació dels mestres. L'octubre del 1923 s'estava aixecant el primer pis i l'obra es va cloure definitivament la darreria del 1924.
En l'aspecte econòmic és de destacar la celebració des de l'any 1905 d'un mercat dominical a Jafre. Començà el 22 d'octubre i se'n féu difusió arreu de la comarca mitjançant pregó. El 1906 es mantenia un litigi amb Verges que, tot i comptar amb un mercat els dimarts, permetia la instal.lació de parades els diumenges, fent així una competència deslleial al mercat jafrenc.

ALBERCH I FUGUERAS, Ramon; VIÑAS I PARRAMON, Joan: "Jafre", Quaderns de la Revista de Girona, 83 (1999 ), p. 62 - 63.