Taula Catàleg de Programesmissatge
 JOVES  Ambientació - JOVES
 


     Activitats de Comprensió Lectora en Català -Clic -
     Activitats de lectoescriptura per a joves
     Adaptacions Word
     Eines per l'Institut i pel TAE -Clic-
     Exercicis de comprensió lectora sobre sexualitat per adolescents amb NEE -Clic-
     Itineraris en metro
     Matesjoves -generador de problemes senzills per a joves-
     Recerca de feina i TIC
     Revista Jove SPC -estiu 2003-
     100 problemes en PowerPoint
     Bonk -Control de Jocs-
     Comprensió lectora amb problemes de matemàtiques -Clic-
     Control de jocs per escanneig
     Cotxe -Control de Jocs-
     Fútbol -Control de Jocs-
     Platets voladors -Control de Jocs-
     Profematic
     Activació del lèxic en la producció del text escrit
     Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-
     Estrategies lectores
     Formes i figures sobreposades
     Itinerari per la composició escrita d'un text -TpWin-
     Jocs de taula i síl.labes
     La Festa
     Circuit dreta-esquerra -TocaToca-
     Exler
     Recursos per la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts