Tornar / Volver / Back

Conferències - Conferencias – Conferences/Talks (Català Español English)

Ferran Ruiz Tarragó  (@frtarrago)

 

De la professió a la llibertat. Acte de reconeixement al professorat i personal no docent jubilat dels Serveis Territorials Barcelona-Comarques. Barcelona, 9/12/2014. (Català)

Imaginari de l'educació i lideratge escolar. Conferència al plenari de la junta de directors de centres públics dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament. Mataró, 9/10/2014. (Català)

Capacitats humanes i serveis públics. Conferència amb motiu del 25è aniversari de l'Associació d'Inspectors d'Educació de Catalunya (AIEC). Barcelona, 19/06/2014. (Català)

Los retos profesionales de renovar la educación. XXIII Xornadas de equipos directivos. Asociación de Directores de CC.PP. da Coruña. Pazo Mariñán, 8/05/2014. (Español)

Taula rodona "Per què necessitem un R+D+i educatiu? Una mirada calidoscòpica". Societat Econòmica Barcelona d'Amics del País, Associació de Becaris de la Caixa. Auditori del Mobile World Centre. Barcelona, 6/05/2014. (Català)

Moderació del debat "TIC i educació: beneficis i impacte social" del Cicle RecerCaixa de l'any 2014. Palau Macaya, Barcelona, 27/03/2014. (Català)

De los libros de texto a los recursos educativos: observaciones sobre un cambio estructural de la educación. Seminario “La edición y el futuro de la educación”. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Residencia de Estudiantes. Madrid, 27/02/2014 (Español)

Què hem après?  Reflexions sobre educació i tecnologia. Congrès ITworld Edu 6. Barcelona, 21/02/2014. (Català)

Retos profesionales de educar hoy. Máster Internacional de Comunicación y Educación. Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 19/02/2014. (Español)

La educación en el mundo digital. Diálogo entre Antonio Rodríguez de las Heras y Ferran Ruiz. Ediciones SM. Toledo, 28/01/2014. (Español)

Moderació de la taula "Liderar centres avui: els reptes d'un centre innovador". VIII Fòrum d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 11/01/2014. (Català)

De la professió a la llibertat. Acte de reconeixement al professorat i personal no docent jubilat dels Serveis Territorials Barcelona-Comarques. Barcelona, 13/12/2013. (Català)

La formación de los profesores y la calidad del sistema educativo. Seminario “La formación de los profesores en la sociedad digital”. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Residencia de Estudiantes. Madrid, 27/11/2013. (Español)

Jovent i educació en l'era de la globalització. XXIII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya. Lleida, 9/11/2013. (Català)

El líder escolar ante el reto de educar hoy. Colegio Base, Consultoría de Educación y Sistemas. Alcobendas (Madrid), 19/10/2013. (Español)

Retos profesionales de educar hoy. Màster "Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals". Facultat de Pedagogia Universitat de Barcelona. Barcelona, 3/10/2013. (Español)

L'impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l'educació. Jornada UOC-Espiral: Creativitat i enginy davant els reptes educatius actuals. Cibernàrium, Barcelona, 18/09/2013. (Català)

La nueva educación. Seminario “Alfabetizaciones múltiples: una nueva ecología del aprendizaje”. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A Coruña, 2/09/2013. (Español)

Comparecencia ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados para opinar sobre el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Núm, 371, pág. 46) Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión (Vídeo, Foto). Congreso de los Diputados. Madrid, 9/07/2013. (Español)

El repte professional d'ensenyar avui. III Congrés Educació Avui: Per un aprenentatge eficaç, eficient i coherent. Departament d’Ensenyament – Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 1/07/2013. (Català)

Liderazgo y co-creación de valor educativo. Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 3, Vídeo 4, Vídeo 5, Vídeo 6  Encuentro de Formación Co-creando / Tuning Education. Col·legi Montserrat de  Barcelona. IESE, Barcelona, 29/06/2013. (Español)

L'impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l'educació. Consorci d'Educació de Barcelona. Barcelona, 12/06/2013. (Català)

Impacte educatiu de les TIC i nous entorns d’aprenentatge. 1a Jornada Solucions TIC - Noves Propostes Metodològiques. Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya (CCEAC). Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 12/06/2013. (Català)

Some issues in e-learning, education, and educational management. UOC eLearn Center International Seminar “e-Learning Around the World: Achievements, Challenges, and Broken Promises”. Barcelona, 07/06/2013. (English)

Les habilitats dels estudiants del segle XXI. Programa d’activitats commemoratives dels 25 anys de l’Institut Torre del Palau. Terrassa, 14/05/2013. (Català)

La formación de los docentes y la contribución de las TIC en la educación. V Jornada de Col·laboradors Docents del Programa d'Educació i TIC (e-learning), eLearn Center, Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona, 11/05/2013. (Español)

Aprendre i ensenyar a l'era digital. Cicle de conferències pedagògiques “Educar Avui”. Fundació Privada Reddis. Reus, 25/04/2013. (Català)

Consideracions sobre Educació i TIC. Conferència al Col·legi Les Alzines. Girona, 18/04/2013. (Català)

Visión, aprendizaje y compromiso: claves para liderar el cambio en educación. VII Encuentro Internacional de Educación 2012-2013 ¿Cómo debería ser la educación del futuro? Cómo liderar el cambio en los centros educativos. Rio de Janeiro, 03/04/2013. (Español)

Escenarios y retos de futuro de la educación. XII Congreso Estatal de Inspectores de Educación (ADIDE Federación). Alcalá de Henares, 18/10/2012. (Español)

Aprenentatge, participació i progrés educatiu. III Jornada d’Òrgans de Participació Escolar, Institut Municipal d’Educació de Tarragona.Tarragona, 25/02/2012. (Català)

La educación entre su presente y su futuro: la contribución del mundo digital. Semana Monográfica de Educación “La Educación en la Sociedad Digital”. Fundación Santillana. Madrid, 23/11/2011. (Español)  [Enlaces relacionados: Bloc Notes d’opinióBlog Notas de opinión]

The Usual Suspect? Teachers, their Challenges and Development. VIII International Seminar "Teacher Training: Reconsidering Teachers' Roles". UOC  UNESCO Chair in e-Learning. Barcelona, 7/10/2011. (English)

Sabent el que sabem, com integrem educació i TIC? Conferència inaugural de les Jornades sobre Idees i criteris per utilitzar les TIC en la professió docent. Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias, Col legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Girona, 1-2/04/2011. (Català)

Tecnologies digitals i ensenyament. Ponència davant del Consell Assessor per a la Societat de la Informació de la ciutat de Lleida. Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Lleida, 24/03/2011. (Català)

Educar, entre la evasión y la utopía. Conferencia inaugural de “#lova11 - La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje". Fundación SaludArte, Teatro Real, Teatros del Canal, con el apoyo de los Amigos de la Ópera. Madrid, 25/02/2011. (Español)

El profesional docente ante los retos educativos de la sociedad del conocimiento: una propuesta de reflexión. Conferencia inaugural de la Jornada Nacional de Informática Educativa EXPOENLACES. Santiago de Chile, 26/11/2010. (Español)

Tecnologies de la informació i auto-transformació del sistema educatiu: una aproximació al cas de Catalunya. Seminari de Recerca. Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 17/11/2010. (Català)

Aprender en la sociedad del conocimiento. Conferencia inaugural del Encuentro Estatal de Educación Primaria y Secundaria: ¿Cómo aprender? Aprender en la sociedad del conocimiento. Associació de Mestres Rosa Sensat, Ministerio de Educación. Barcelona, 6/11/2010. (Español)

Els ordinadors a l’aula. Setena Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques. Societat Catalana de Matemàtiques (Institut d’Estudis Catalans), FEEMCAT, XEIX. Barcelona, 16/10/2010. (Català)

 

Ales i arrels. Reflexions sobre l’educació i el seu futur. Lliçó inaugural del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària (Universitat Oberta de Catalunya –Universitat Pompeu Fabra). Barcelona, 6/10/2010. (Català)

Consideracions sobre l’educació a Catalunya i les TIC. Presentació de l’informe a la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. Barcelona, 30/09/2010. (Català)

Retos de la educación en la sociedad del conocimiento. Conferencia inaugural de las “Jornadas de buenas prácticas educativas”. Gobierno de Aragón, Zaragoza, 23/06/2010. (Español)

Visió, lideratge i canvi. Una reflexió sobre l’estructuració de les relacions educatives. Conferència inaugural de les jornades “Una mirada polièdrica a l’autonomia de centres”. Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació (FEAEC), Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 10/06/2010. (Català)

Cambio educativo y TIC. Una propuesta de reflexión. AulaTAC - EXPODIDÀCTICA 2010. Barcelona, 19/03/2010. (Español)

Ejes de referencia para políticas educativas del siglo XXI. Conferència a Expoelearning – Educ@party. IFEMA, Madrid, 24/02/2010. (Español)

Comparecencia ante la Ponencia de estudio sobre buenas prácticas y estrategias pedagógicas positivas. Comisión de Educación, Política Social y Deporte del Senado. Madrid, 28/10/2009. (Español)

Educar para un mundo en cambio – El papel de las TIC. Conferencia inaugural de la “II Jornada TIC y Innovación Educativa”. Fundació Impuls. Barcelona, 9/09/2009. (Español)

Compareixença sobre el Projecte de llei d'educació. Consideracions i propostes. Comissió d’Educació i Universitats del Parlament de Catalunya. Barcelona, 30/01/2009. (Català)

Les TIC a l'ESO. Resultats i conclusions de l'estudi SITES 2006 a Catalunya. 5è seminari d'avaluació educativa. Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Barcelona, 20/10/2008. (Català)

Aprender y enseñar en la sociedad del conocimiento. IV Congreso Provincial de Educación “Escuela y Nuevas Alfabetizaciones: Educando En y Para la Diversidad”. General Alvear (Argentina), 9/08/2008. (Español)

Ejes de referencia para políticas educativas del siglo XXI. Conferencia inaugural de la IV Escuela de Verano. Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. Almagro, 8/07/2008. (Español)

Imaginar l'educació del segle XXI: fer bé les coses o fer coses millors? Conferència a formadors/es de la 43a Escola d'Estiu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona, 26/06/2008. (Català)

Aprendizaje y educación en la sociedad del conocimiento (Las TIC y la transformación de la educación. Fundación Chile. Santiago de Chile, 29/05/2008. (Español)

Els reptes de la globalització i les seves implicacions educatives. Servei Educatiu del Garraf - Jornada d'inauguració del curs 2007-08. Vilanova i la Geltrú, 7/09/2007. (Català)

From integrating ICT towards innovative education. Panel – Adversarial debate. International Federation for Information Processing IMICT 2007 Conference. Northeastern University, Boston, USA, 27-29/06/2007. (English)

Les noves tecnologies a l'ensenyament: cal un canvi de metodologia? Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País. Barcelona, 12/04/2007. (Català)

La reinvención de la institución escolar: las cuatro transformaciones. Centro de Profesores y Recursos de Ocaña. Ocaña, 12/02/2007. (Español)

Prospectiva en educació. Jornada Associació DIM. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya. Barcelona, 14/12/2006. (Català)

Las cuatro transformaciones. Congreso "Mundo Digital, Cultura y Educación". Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Zaragoza, 3-5/10/2005. (Español)

ICT in Catalan schools: a look to its foundations and early developments. WCC 18th IFIP World Computer Congress. Toulouse, France, 22-27/08/2004. (English)

Tools for next generation schools: the Edu365 portal.  IGC/INET 2004 Conference: Strengthening the Net: Building an Open and Trusted Internet. Barcelona, 10-14/05/2004. (English)

The Impact of ICT in Education: Where are we Heading? Cisco Public Services Summit @ Nobel Week 2003. Stockholm, Sweden, 8-10/12/2003. (English)

E-learning, ICT, and Learning Portals for School Education. International Federation for Information Processing Conference "ICT and the Teacher of the Future". Melbourne, Australia, 27-31/01/2003. (English)

Building a portal for the future: edu365.com. The European e-Goverment 2002 Conference. Brussels, 30-31/10/2002. (English)

Bringing eLearning to Schools: The role of regional governments & Priority actions (with Ramon Farré Roure). "Innovation and excellence in school: Moving Europe ahead!" Conference. European Parliament, Brussels, 18/02/2002. (English)

La gestión de las Tecnologías de la Información en la escuela - Capacitación docente contínua - Contenidos y materiales educativos (serie de tres conferencias). Seminario Internacional "Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Sistema Educativo. Aportes para el diseño de una propuesta integral". Banco Interamericano de Desarrollo – Ministerio de Educación de la República Argentina. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 20-21/02/2001. (Español)

Internet in the classroom and at home: the bridging role of publishers. INET 2000: The Internet Global Summit "Global Distributed Intelligence for Everyone", 10th Annual Internet Society Conference. Yokohama, Japan, 18-21/07/2000. (English)

Informática educativa en Catalunya: planteamientos y perspectivas. XIII Jornadas Pedagógicas, Area de Cultura y Educación. Barakaldo, 29 de marzo de 2000. (Español)

La tecnología de la información y la cultura de las organizaciones educativas. XIV Congreso de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Gasteiz/Vitoria, 25-27/11/1997. (Español)

Las telecomunicaciones en la educación: Implicaciones y retos de Internet. Sexto Congreso Internacional sobre Telecomunicaciones y Multimedia en Educación TELED'97. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Ciudad de México, México, 13-16/11/1997. (Español)

Implementation of information technology in Catalan schools. “Compagno di banco” International Conference, Computer e nuove tecnologie per la scuola. Fondazione IBM Italia – Roma, 15/04/1997 (English)

El Programa de Informática Educativa de la Generalidad de Cataluña (España). Congreso Internacional y Sexto Seminario-Taller Regional sobre Informática Educativa. Universidad Tecnológica Nacional de la República Argentina. Santa Fe, Argentina, 29/11/1995 – 2/12/1995. (Español)

Integració dels nous entorns tecnològics en l'educació. Congrés del Consell Internacional de Mitjans Educatius - "International Council for Educational Media” Conference (CIME-ICEM). Fundació Serveis de Cultura Popular, Palau Macaya, Barcelona, 22-24/11/1993. (Català)

Tornar / Volver / Back