Dibuix tècnic

El dibuix tècnic és el dibuix realitzat d'acord amb les normes tècniques adients, utilitzat per a la realització de plànols i esquemes.

Vistes d'objectes

Què són i com es fan?

Exemples per dibuixar

Acotació

L'acotació és el procés d'anotar, mitjançant línies, xifres, signes i símbols, les mesures d'un objecte sobre un dibuix previ del mateix, seguint una sèrie de regles i convencionalismes de la normalització.

Escales

L'escala és la relació entre la mesura lineal representada en un dibuix i la mesura lineal real de l'objecte.

  Escala a tamany natural: És la corresponent a la relació 1:1.
  Escala d'ampliació: Són les escales superiors a la relació 1:1.
  Escala de reducció: Són les escales inferiors a la relació 1:1.

Per designar una escala ho farem de la forma següent:

  ESCALA 1:1, escala natural.
  ESCALA 10:1, escala de ampliació.
  ESCALA 1:20, escala de reducció.

L'escala s'ha d'incloure en el requadre corresponent del plànol.

Les escales recomanades són les següents:

 

 

 

 

 

 

Índex 1r ESO