Activitats d'Informàtica 4t ESO

Xarxes informàtiques

         

Presentacions multimèdia

         

Tractament d'imatges

         

Edició d'audio

         

Edició de vídeo

Projecte
MOVIE MAKER
       

Creació de pàgines web

ACTIVITAT 1
Llenguatge HTML
  ACTIVITAT 2
Fonts i colors de lletra
  ACTIVITAT 3
Taules

ACTIVITAT 4
Enllaços externs
  ACTIVITAT 5
Enllaços interns
  ACTIVITAT 6
Imatges

         

 

Per saber-ne més

D77
AutoSKETCH
  D122
AutoCAD
  D177
QCAD

D72
Dreamweaver