1r d'ESO

Desenvolupament de les unitats didàctiques segons els continguts normatius per a les Tecnologies de 1r d'ESO.

Unitats didàctiques

2n d'ESO

Desenvolupament de les unitats didàctiques segons els continguts normatius per a les Tecnologies de 2n d'ESO.

Unitats didàctiques

3r d'ESO

Desenvolupament de les unitats didàctiques segons els continguts normatius per a les Tecnologies de 3r d'ESO.

Unitats didàctiques

4t d'ESO

Desenvolupament de les unitats didàctiques segons els continguts normatius per a la matèria optativa de Tecnologia de 4t d'ESO.

Unitats didàctiques

Portafolis de projectes

Portafolis de projectes desenvolupats a l'aula de tecnologia per a cada curs de l'ESO, amb la documentació i programació corresponent.

Portafolis de projectes