El procés tecnològic

El procés tecnològic representa l’ordre de passos que segueix la tecnologia per a la creació d’un objecte tecnològic que haurà de satisfer una necessitat humana.

Unitat didàctica

Dibuix tècnic

El dibuix tècnic és el dibuix realitzat d'acord amb les normes tècniques adients, utilitzat per a la realització de plànols i esquemes.

Unitat didàctica

Les eines de l'aula de tecnologia

Les eines són objectes o instruments manuals que serveixen per a realitzar alguna operació específica sobre els materials com tallar, unir, foradar...

Unitat didàctica

Materials. Tipus i propietats

Un material és una substància o un compost químic amb algunes propietats útils, ja siguin de tipus mecànic, elèctric, òptic, tèrmic o magnètic.

Unitat didàctica
Small image

La fusta

La fusta un material llenyós que s'obté del tronc d'una planta, especialment en arbres i arbusts.

Unitat didàctica
Small image

Estructures

L'estructura és una part fonamental dels objectes que serveix per a subjectar la resta d'elements i suportar el pes i les càrregues que hi actuen.

Unitat didàctica