Materials. Tipus i propietats

Un material és una substància o un compost químic amb algunes propietats útils, ja siguin de tipus mecànic, elèctric, òptic, tèrmic o magnètic.

 

1. Materials tecnològics (Wikipedia)

2. Propietats dels materials

Materials i propietats

 

Índex 1r ESO