Small image

Forces i Estructures

L'estructura és una part fonamental dels objectes que serveix per a subjectar la resta d'elements i suportar el pes i les càrregues que hi actuen.

Unitat didàctica

Disseny i construcció d'habitatges

Un habitatge és una casa o part d'una casa que hom pot habitar. Està construït sobre un terreny amb un esquelet o estructura, tancaments, cobertes i instal·lacions que el fan habitable.

Unitat didàctica

Mecanismes

Estudi dels mecanismes i de la transmissió del moviment. Un mecanisme és, genéricament, un conjunt d'elements muntats que fan una funció concreta per si mateixos o dins d'una màquina més complexa.

Unitat didàctica

Energies

Les energies són formes de producció d'energia que poden dependre o no d'una primera matèria exhaurible i que es caracteritzen per la possibilitat de produir contaminació i residus.

Unitat didàctica

Sistemes de comunicació

Aquesta Webquest us proposa un seguit de tasques i activitats amb l'objectiu que conegueu el desenvolupament tecnològic dels sistemes de comunicació i l'ús que se'n fa en el nostre entorn.

Webquest