Estructures

L'estructura és una part fonamental dels objectes que serveix per a subjectar la resta d'elements i suportar el pes i les càrregues que hi actuen.

Perfils metàl·lics

L'ús de l'acer a la construcció és molt important ja que és aquest material l'encarregat de proporcionar un reforç addicional a les estructures, per la qual cosa se l'anomena l'esquelet de les estructures.

L'acer és un aliatge de ferro i carboni en una proporció que varia entre el 0,03 i el 2%. El ferro pur és un metall molt dúctil però de baixa resistència. En un aliatge amb carboni, aquest li dóna duresa i resistència. També s'hi poden afegir altres materials per millorar altres propietats, especialment la seva duresa i la mal·leabilitat. D'aquesta manera un aliatge de ferro amb un 17% de crom i un 8% de níquel constitueix l'acer inoxidable.

Els perfils metàl·lics d'ús general s'obtenen per conformació d'acers laminats en calent.

Els usos dels perfils metàl·lics en la construcción són múltiples: bigues, jaces, biguetes, pilars de suport, travessers i altres elements estructurals.

Mapa conceptual de l'aplicació de l'acer a la construcció

Estructures curioses

 

Per ampliar


Índex 1r ESO / Índex 3r ESO