Els elements vegetals

Introducció a la botànica i als diferents elements vegetals que podem utilitzar en jardineria.

Unitat didàctica

Eines i màquines en jardineria

Les eines i les màquines utilitzades en jardineria tenen tot un seguit de particularitats i, sobretot, cal conèixer-les correctament per a aplicar-les en cada tasca.

Unitat didàctica

Poda d'arbres i arbustos

En aquest apartat trobareu totes les indicacions, tècniques i períodes de poda dels diferents arbres i arbustos ornamentals.

Unitat didàctica

Gespes

Gespes.

Unitat didàctica

Bonsais

Bonsai.

Unitat didàctica

Prevenció de Riscos en Jardineria

Materials del Curs de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals en Jardineria.

Unitat didàctica

Fitosanitaris

El manteniment de la sanitat vegetal passa pel coneixement específic de les plagues i les malalties, però molt especialment pel dels productes fitosanitaris i la seva manipulació.

Unitat didàctica