Els metalls

Els metalls són elements químics purs que es caracteritzen perquè generalment són brillants, tenen densitat i punt de fusió alts, són dúctils, durs i bons conductors de l'escalfor i de l'electricitat.

Unitat didàctica

Els plàstics

Els plàstics són polímers orgànics. Estan formats per molècules gegants amb àtoms de carboni, hidrogen, oxigen, i en menor mesura, clor, fluor, nitrogen o silici. Els plàstics són sòlids amorfs, sintètics o semisintètics, amb gran utilitat en la indústria.

Unitat didàctica

La producció d'aliments

La producció d'aliments és l'activitat més important de cara a cobrir la necessitat humana básica d'alimentar-se, cal conéixer, doncs, l'obtenció de matèries primeres i els processos d'elaboració d'aliments.

Unitat didàctica

Teixits

Concepte que s'aplica a tota classe de teles fabricades per mitjà de trama o teixit. Per a la seva fabricació es necessiten fibres que es converteixen en fils.

Unitat didàctica
Small image

Electricitat

L'electricitat és un terme genèric que engloba tot un conjunt de fenomens que són la manifestació de la presència d'un moviment de càrregues elèctriques. També serveix per designar la branca de la física que estudia els fenomens elèctric i les seves aplicacions.

Unitat didàctica