Teixits. La indústria tèxtil

Concepte que s'aplica a tota classe de teles fabricades per mitjà de trama o teixit. Per a la seva fabricació es necessiten fibres que es converteixen en fils.

Fins al segle XX eren quatre les fibres usades: el cotó i el lli, que provenen de sengles plantes; i la seda i la llana, que són fibres animals. En l'actualitat la majoria de teles es fan amb fibres artificials.

Etiquetatge


Materials en anglès

Fabrics

We're coming into the world of fabrics and weaves. You'll improve your knowledge about needles, threads and clothes.

Unitat didàctica
Índex 2n ESO