Drogues

El fenomen de les drogues ha experimentat un profund procés de transformació en els últims anys, en paral·lel a l'evolució de la nostra societat. En l'actualitat, les drogues estan vinculades a la cultura de l'oci, a diferència del que succeïa en els anys 80, on el consum de drogues, fonamentalment d'heroïna, estava associat a la marginalitat i a la delinqüència.

L'heroïna ha estat substituïda per substàncies com el cànnabis, la cocaïna o l'èxtasi, combinades entre si o barrejades amb alcohol i tabac. Aquest canvi de les substàncies també s'ha acompanyat de nous patrons de consum. Els consumidors són cada vegada més joves, perfectament integrats en la societat, que consumeixen amb finalitats recreatives i socialitzants i per els qui aquests consums són actes trivials els riscos dels quals menyspreen.

Però les drogues tenen efectes i, sobretot, conseqüències...

Activitat sobre "Drogues": Fitxa PDF.

Altres materials de suport


Parlem de drogues

Les drogues continuen sent una assignatura pendent de la nostra societat. En aquest espai trobareu el material didàctic i multimèdia necessari per treballar la prevenció del consum de drogues a l’escola.

+ informació

Energy Control

Energy Control es un proyecto en el ámbito de la reducción de los riesgos asociados al consumo recreativo de las drogas y de información y apoyo a los consumidores.

+ informació

Drug free world

Folletos y vídeos de la Fundación por un mundo sin drogas que proporcionan a jóvenes y adultos información acerca de las drogas y como tomar decisiones informadas.

+ informació