Plàstics

Els plàstics són polímers orgànics. Estan formats per molècules gegants amb àtoms de carboni, hidrogen, oxigen, i en menor mesura, clor, fluor, nitrogen o silici. Els plàstics són sòlids amorfs, sintètics o semisintètics, amb gran utilitat en la indústria.

Tipus de plàstics

 

 

 

 

 

 

 

    7. Metacrilat 1 2 3
    7. Policarbonat 1 2 3
    7. Tefló 1 2 3

 

Els bioplàstics

Els bioplàstics són una alternativa ecològica als plàstics convencionals derivats del petroli amb múltiples avantatges per a les persones i el medi ambient. Són una nova generació de plàstics ecològics que pot obrir nous mercats i evitar alguns dels greus problemes medioambientals dels plàstics com ara les tones de residus que provoquen i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Envasos biodegradables per als aliments, CDs ecològicos, joguines naturals i, fins i tot, cargols per a cirurgia d'ossos, són algunes de les aplicacions dels bioplàstics.

Els bioplàstics són derivats d'altres productes vegetales com l'oli de soja o de panís (blat de moro).

El midó és un polímer natural que les plantes sintetitzen en la fotosíntesi molt abundant en el panís. El midó és pot processar i convertir en plàstic però és soluble en aigua, s'estova i deforma en contacte amb la humitat, limitant-ne el seu ús.

El midó es pot fermentar amb bacteris, modificar i transformar en àcid làctic (monòmer), que tractat químicament forma cadenes o polímers amb una estructura mol·lecular similar a la dels plàstics d'origen petroquímic. Els monòmers d'àcid làctic formen un plàstic anomenat PLA (àcid polilàctic).

L'aprofitament del midó és molt important: de cada 2,5 kilos de panís s'obté 1 kilo de plàstic (webgrafia).

Una altra manera d'obtenir polímers biodegradables és utilitzant bacteris que fabriquen grànuls d'un plàstic anomenat polihidroxialcanoat o PHA. Els bacteris poden créixer en qualsevol cultiu i el plàstic es pot extraure fàcilment.

Els plàstics de PLA són altament transparents i brillants. Es poden processar fàcilment per extrusió i termoconformat. La seva rigidesa permet fer làmines de plàstic de parets més primes, rebaixant els pes dels mateixos envasos fabricats amb PET. Són menys resistents a les altes temperatures (webgrafia).

 

Índex 2n ESO