L'Art Català Una breu introducció històrica a l'Art de Catalunya  
 
Inici | Correu electrònic | Enllaços d'interés  
ELS PERIODES
La prehistòria i l'antiguitat
L’art romà
L’art paleocristià
L’art visigòtic
L’art musulmà
L’art pre-romànic
L’art romànic
Transició de l’art romànic a l’art gòtic
L’art gòtic
L’art renaixentista
L’art barroc
L’academicisme i el neoclassicisme
El romanticisme i el realisme
El modernisme
El noucentisme
L’avantguardisme
La segona avantguarda
Els darrers anys

La prehistòria i l'antiguitat

Els precedents més antics conservats són les pedres decorades del període solutrià o les del magdalenià i especialment les pintures rupestres del País Valencià (Bicorb, barranc de la Valltorta, etc.) i del Principat (el Cogul), amb figures esquematitzades humanes i d’animals.

La influència dels pobles de la Mediterrània, visible en la cultura dels talaiots, a les Balears, ha donat peces importants com els braus de Costitx, les colonitzacions fenícies i púniques, les necròpolis d’Eivissa, i la colonització grega, ciutats com Empúries i Roses, etc. i obres com les escultures de marbre d’Asclepi i d’Afrodita, a Empúries; la Atena Pal•les, la ceràmica decorada i les dracmes emporitanes.

De l’època ibèrica hi ha bons exemplars de ceràmica decorada i escultura.


Pintures rupestres de Cogul


Naveta des Tudons, a Menorca


Empúries


Estàtua d'Asclepi a Empúries