L'Art Català Una breu introducció històrica a l'Art de Catalunya  
 
Inici | Correu electrònic | Enllaços d'interés  
ELS PERIODES
La prehistòria i l'antiguitat
L’art romà
L’art paleocristià
L’art visigòtic
L’art musulmà
L’art pre-romànic
L’art romànic
Transició de l’art romànic a l’art gòtic
L’art gòtic
L’art renaixentista
L’art barroc
L’academicisme i el neoclassicisme
El romanticisme i el realisme
El modernisme
El noucentisme
L’avantguardisme
La segona avantguarda
Els darrers anys

L’art barroc

Al segle XVII, l’arquitectura anà perdent el respecte pels ordres clàssics i s’endinsà gradualment en els terrenys de fantasia i llibertat de creació del barroc contrareformista. El País Valencià, després d’una etapa de transició, manifestà les seves preferències per l’exuberància decorativa en les reformes sofertes per tantes esglésies medievals com la mateixa catedral de València, la dels Desemparats, etc.

Menys actiu, a causa de la guerra dels Segadors, el Principat presenta obres com la façana de la catedral de Tortosa, l’escala del palau Dalmases, a Barcelona, etc. Fou aleshores també quan sortiren de les terres catalanes valuoses aportacions a les directrius dominants de l’art castellà; cal recordar els noms d’Antoni Joan Riera, de Josep Raters i el dels Xoriguera.

L’escultura, amb riquíssims retaules, continuà amb les estructures medievals gremials, d’on sortiren artistes com Miquel Sala, els Pujol, els Rovira, els Grau o els Tremulles, al Principat; Mallorca i València foren menys riques en escultors.

Pel que fa a la pintura fou el País Valencià el més destacat, puix que després de les personalitats de Francesc i Joan Ribalta, sorgiren pintors importants, especialment Josep Ribera, que fou un dels màxims representants internacionals del tenebrisme. Pel que fa al Rosselló, absorbit pel centralisme de París, tingué en el pintor Jacint Rigau una gran figura preeminet.

L’argenteria del segle XVII ofereix obres com el reliquiari de Sant Jordi, fet per Felip Ros per a la Generalitat de Catalunya.


La Santíssima Trinitat, de Ribera


Capella de la Mare de Déu de la Cinta a la catedral de Tortosa