L'Art Català Una breu introducció històrica a l'Art de Catalunya  
 
Inici | Correu electrònic | Enllaços d'interés  
ELS PERIODES
La prehistòria i l'antiguitat
L’art romà
L’art paleocristià
L’art visigòtic
L’art musulmà
L’art pre-romànic
L’art romànic
Transició de l’art romànic a l’art gòtic
L’art gòtic
L’art renaixentista
L’art barroc
L’academicisme i el neoclassicisme
El romanticisme i el realisme
El modernisme
El noucentisme
L’avantguardisme
La segona avantguarda
Els darrers anys

L’art romà

De la civilització romana hi ha importants restes a Tarragona, a Barcelona, a Sagunt, a Girona i sobretot a Empúries. En l’arquitectura cal destacar l’anomenat Palau d’August, de Tarragona, vestigis de circs a Tarragona i a Sagunt, de teatres als mateixos llocs i a Alcúdia de Mallorca, i d’amfiteatres a Tarragona i Empúries, així com els arcs de triomf de Berà, de Cabanes i de Martorell, la torre funerària dita dels Escipions (prop de Tarragona), el temple-sepulcre de Favara de Matarranya, les restes dels grans temples de Tarragona i Barcelona, etc. L’obra d’enginyeria més important és l’aqüeducte de Tarragona.

En l’escultura, són remarcables el Bacus praxitelià i la Pomona de Tarragona, les Venus de Badalona i de Barcelona. Hi ha importants sarcòfags a Tarragona, Barcelona, Girona i Àger; entre les testes i busts conservats sobresurten els retrats de la suposada Júlia, d’Empúries i el d’Antoní Pius. Al País Valencià aparegueren interessants escultures a Dénia i Elx.

Pel que fa als mosaics, se n’han trobat mostres importants a Empúries, Montcada de l’Horta, Bell-lloc i Barcelona, i així com a Llíria, a Ocata (Maresme), Tarragona, Sagunt, Tossa, etc.

Quant a la ceràmica, se sap que hi havia obradors a Abella (Navès) i Solsona. Una bona mostra dels treballs en vori és la mina de la necròpoli de Tarragona.


Teatre romà de Sagunt


L'arc de Berà


L'aqüeducte de Tarragona


La Torre dels escipions