L'Art Català Una breu introducció històrica a l'Art de Catalunya  
 
Inici | Correu electrònic | Enllaços d'interés  
ELS PERIODES
La prehistòria i l'antiguitat
L’art romà
L’art paleocristià
L’art visigòtic
L’art musulmà
L’art pre-romànic
L’art romànic
Transició de l’art romànic a l’art gòtic
L’art gòtic
L’art renaixentista
L’art barroc
L’academicisme i el neoclassicisme
El romanticisme i el realisme
El modernisme
El noucentisme
L’avantguardisme
La segona avantguarda
Els darrers anys

L’art paleocristià

Les primeres manifestacions d’art paleocristià als Països Catalans són posteriors a la pau de l’església. De temps constantinians hi ha un important grup de sarcòfags de taller de Roma a l’església de Sant Feliu de Girona i altres peces a Barcelona. A Tarragona hi ha un sarcòfag teodosià a la façana de la catedral. Quan Roma deixà de produir aparegueren tallers locals, un dels més importants dels quals es desenvolupà a Tarragona durant el segle V en contacte amb Cartago (frontal de les Orants, etc.).

Les primeres mostres d’arquitectures són sepulcrals i vinculades al cicle dels grans latifundistes del Baix Imperi. Destaca el mausoleu de Centcelles, a Constantí (Tarragonès), datat del segle IV. L’arquitectura basilical és pobra: s'ha excavat la basílica de Barcelona, de tres naus, potser del segle VI; la de Santa Maria de Terrassa; una aula rectangular de la de Sant Cugat del Vallès; restes d’un temple a la necròpoli de Tarragona; un nou temple de tres naus al Bovalar, a Seròs (Segrià); un petit edifici a Santa Cristina d’Aro, etc.

Els temples de les Balears són molt personals i hi resten mosaics vinculats a les escoles cristianes de Tunis i Líbia. N’hi ha a Menorca (son Bou, es Fornàs de Torelló, illa del Rei, Maó, etc.); també a Mallorca (a son Peretó, a sa Carroja, a Santa Maria del Camí). Tot s’ha de datar de la segona meitat del segle VI en endavant. Destaca l’art dels mosaics sepulcrals dels segles V i VI, de tipus també africà, trobats a son Peretó, a sa Carroja i a Tarragona.


Mausoleu de Centcelles


Detall del mosaic de la cúpula de Centcelles


Mosaic de Centcelles