L'Art Català Una breu introducció històrica a l'Art de Catalunya  
 
Inici | Correu electrònic | Enllaços d'interés  
ELS PERIODES
La prehistòria i l'antiguitat
L’art romà
L’art paleocristià
L’art visigòtic
L’art musulmà
L’art pre-romànic
L’art romànic
Transició de l’art romànic a l’art gòtic
L’art gòtic
L’art renaixentista
L’art barroc
L’academicisme i el neoclassicisme
El romanticisme i el realisme
El modernisme
El noucentisme
L’avantguardisme
La segona avantguarda
Els darrers anys

L’art visigòtic

Pertany a l’època visigòtica el temple amb absis d’arc de ferradura de l’amfiteatre de Tarragona. S'ha posat en dubte el caràcter visigòtic de les tres esglésies de Terrassa, Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, a part la basílica dels mosaics de la darrera; el conjunt, tal com ens ha arribat, s’ha datat del temps de la repoblació, a part les reconstruccions romàniques.

L’escultura ornamental visigòtica és escassa a Catalunya. N’hi ha exemples a la basílica de Tarragona, a la de Barcelona, a Sant Domènec de Girona i a la Garriga. D’origen estrictament germànico-visigòtic hi ha un grup de bronzes, fíbules i sivelles de cinturó, trobades a Barcelona, dels segles VI i VII, i d’altres troballes del segle VII a Roses, Sant Julià de Ramis, Empúries, Olius, necròpoli de Tarragona, etc.

Del comerç copte, n’hi ha constància a través de bronzes litúrgics d’època visigòtica.


Conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, a Terrassa


Església de Sant Pere (Terrassa)


Església de Sant Miquel (Terrassa)