BUIDAT BIBLIOGRÀFIC

Actes del Symposion Tirant lo Blanc . Barcelona: Quaderns Crema, 1993.

Dámaso Alonso, "Tirant lo Blanc, novela moderna", a "Revista Valenciana de Filologia", I, 1951, 179-215.Reimprès a Dámaso Alonso, Primavera temprana de la literatura europea, Madrid: Gredos, 1961, 201-253.

Lola Badia, "El Tirant, la tradició i la moral", a L. Badia, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March. València-Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, 129-138.

Lola Badia, "Tot per a la dona però sense la dona: notes sobre el punt de vista masculí al Tirant lo Blanc", a Journal of Hispanic Research , 2, 1993-94, 39-60.

J.M. Barberà (ed.), Estudis crítics sobre "Tirant lo Blanc" i el seu context. Actes del Col·loqui Internacional "Tirant lo Blanc", "l'albor de la novel·la moderna europea" (Ais de Provença, 1994), Barcelona: Centre Aixois de Recherches Hispaniques. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.

Rafael Beltrán, "Las 'bodas sordas' en Tirant lo Blanc y La celestina", a Revista de Filología Española, 70, 1990, 91-117.

Pere Bohigas, Tractats de cavalleria, Barcelona: col. "Els Nostres Clàssics", ed. Barcino, 1947.

Jaume J. Chiner, El viure novel·lesc, Alcoi: Marfil, 1993.

Stefano Maria Cingolani, "Clàssics i pseudo-clàssics al Tirant lo Blanc. Reflexions a partir d'unes fonts de Joanot Martorell", a Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 45, 1995-96, 361-388.

Carles Garriga, "Caldesa i Carmesina: Roís de Corella en el Tirant lo Blanc", a Estudis de llengua i literatura catalanes= Miscel·lània Jordi Carbonell, II, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, 17-27.

Josep Guia, De Martorell a Corella. Descobrint l'autor del Tirant lo Blanc, Catarroja-Barcelona: Afers, 1996.

Albert Hauf i Valls, "Ramon Llull i el Tirant", Mallorca: Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1992, 34 pp.

Albert Hauf i Valls, "Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana", a Actes del novè col·loqui de llengua i literatura catalanes, (Alacant-Elx, 1991), Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Universitat d'Alacant, de València i Jaume I, 1993, vol II, 69-116.

Tomàs Martínez Romero, "Materials senequians en autors medievals I: el Tirant lo Blanch", a T. Martínez, Un clàssic entre clàssics. Sobre traduccions i recepcions de Sèneca a l'època medieval, València - Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, 155-198.

Carles Miralles, "Raons de Mirra en boca de Carmesina (encara un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc", a Estudis de llengua i literatura catalanes= Miscel·lània Jordi Carbonell, II, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, 6-16.

Josep Pujol, "El desenllaç tràgic del Tirant lo Blanc, les Troianes de Sèneca i les idees de tragèdia al segle XV", a Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 45, 1995-96, 29-66.

Josep Pujol, "De Guido delle Colonne a l'Ovidi epistolar: Sobre el rendiment narratiu i retòric  d'unes fonts del Tirant lo Blanc", a Tomàs Martínez (ed.), "Lo gentil fa pus clara la sentència." De literatura i cultura a la València medieval (Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII), 1997, 133-174.

Josep Pujol, "Micer Johan Bocaci i mossèn Joanot Martorell: presències del Decameron i de la Fiammeta al Tirant lo Blanc", Llengua & Literatura, 9, 1998, 49-100.

Xavier Renedo Puig, "Raó i intuïció en Plaerdemavida", a Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 45, 1995-96, 361-388.

Xavier Renedo Puig, "Turpia feminarum inesta lascivarum (El joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc", a Formes teatrals de la tradició medieval. Actes del VII Col·loqui de la Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médiéval (Girona, 1992) (ed. Francesc Massip), Barcelona: Institut del Teatre, 1996, 209-216.

Martí de Riquer, introducció a Lletres de batalla, cartells de deseiximents i capítols de passos d'armes, 3 vols., Barcelona: col. "Els Nostres Clàssics", ed. Barcino, 1963-68.

Martí de Riquer, Història de la literatura catalana, 3 vols. Barcelona: Ariel, 1980 (1a ed. 1964).

Martí de Riquer, Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona: Quaderns Crema, 1990.

Martín de Riquer, Tirant lo Blanch, novela de historia y de ficción, Barcelona: Sirmio, 1992.

José Enrique Ruiz-Domènec, Set dones per a Tirant, Barcelona: Columna, 1991.

Mario Vargas Llosa, Lletra de batalla per Tirant lo Blanc, Barcelona: Edicions 62, 1969.

Jesús Villalmanzo, Jaime J. Chiner, La pluma y la espada. Estudio documental sobre Joanot Martorell y su familia (1373-1483), València: Ajuntament de València, 1992.

Curt Witltin, "La influència lingüística de la traducció catalana de les Històries troianes sobre el Tirant lo Blanc", a C. Wittlin, De la traducció literal a la creació literària, València - Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, 193-202.


Retorn a "Aspectes de la novel·la" REDSPOT.GIF (326 bytes)
Retorn a l'inici BLUEBALL.GIF (901 bytes)