Pàgina personal de Jaume Bartrolí Brugués jbartrol@xtec.cat

IES Manuel Carrasco i Formiguera de Barcelona - Departament de matemàtiques

GEOCLIC: activitats de geometria per a ESO
Material complementari per utilitzar amb GEOCLIC:
Exercicis sobre els paquets 2 al 40  
Exercicis sobre els paquets 26 al 39
Construccions amb regle i compàs
Per obtenir GeoClic en versió JClic, en català,
castellà, basc, galllec o anglès, cliqueu aquí

BUMPS: simulació del lliscament lliure d'objectes en una pista d'esquí

Activitats CINDERELLA sobre vectors
Descarregar les activitats sobre vectors - Miau!
Plantilles GeoGebra per fer les propostes de treball

Actividades CINDERELLA sobre vectores
en español

Descargar las actividades sobre vectores en español
Tercer premio a materiales curriculares, año 2002 - MECD

English version: 2D VECTOR ACTIVITIES - VIM PROJECT

Retalls de fractals
Arbres fractals generats utilitzant sistemes-L
Generador d'abres fractals
Altres sistemes-L
Un error en un sistema-L produeix un bonic estel
Percolació fractal

Aquest bitllet segur que no el teniu

Construccions amb regle i compàs
fetes amb GeoGebra

El amargo don de la belleza

ROTOR SYSTEM PER A BICICLETES
Una petita excentricitat, però molt efectiva

El llenguatge dels sumatoris
i la calculadora WIRIS

Aquests apunts en format per imprimir (PDF)

Algunes aplicacions de la calculadora WIRIS (Qüestions i problemes de les PAU)

Enlaç a l'espai Moodle de Jaume Bartrolí (http://phobos.xtec.cat/jbartrol/moodle)

Última actualització: juliol de 2011