Principal
L'Ona i el robot
Plastes
Imaginatura
A l'escola hem fet...
Llegim i comentem
Qui som
M'apunto

 

  Parlem-ne
Entre la comunitat científica actual, la comunicació Parlem-ne .rtf és reconeguda com una habilitat que es troba en la  base de tots els continguts de ciències...

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


    L'ordre i el caos
 ...de manera que l’ordre ens ajudi a situar les nostres actuacions, a identificar llacunes, a evitar repeticions avorrides...   però que no ens impedeixi ajustar la nostL'ordre i el caos .rtfra actuació a l’ambient, extreure tot allò que de positiu tenen les situacions espontànies, ...

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


  Veure, mirar, observar
En llenguatge científic, el fet d’observar presenta unes connotacions específiques, que sovint no resulten
Veure, mirar, observar.rtf fàcils de tenir en compte al parvulari.

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


   El racó d'observació
En planificar el seu ús i contingut, hauríem d’intentaEl racó d'observació.rtfr anar més enllà del mirar per mirar tot tenint en compte...

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


  Conversar, conversar
Conversar es quizá el mejor entrenamiento que puede teConversa, conversar .rtfner un ser humano para ser un ser humano…

Jorge Wagensberg           Director del Museu de la Ciència


   De pressa, de pressa
L'escola hauria de ser aquest context especial que ens permetés parar atenció als detalls, però és molt difícilDe pressa..rtf convertir-se en un oasi atemporal quan el ritme amb què es mou la nostra societat és tan i tan ràpid.

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


  Projectes
Partir d’una idea potent, engrescadora, i anar raonant, decidint i provant la manera més interessant d’acostar-nos-hi. Establir què necessitem per a iniciarProjectes .rtf el viatge, i llançar-nos a fer camí .... Res més lluny d’un esquema rígid...

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


  Planificar las actividades de aprendizaje de la educación del consumidor
Durante la planificación de un proceso de intervención educativa será importante plantear actividades que faciliten la reflexión en relación a tres preguntas claves:
      - ¿Cómo lo veo? ¿Qué pienso? ¿Qué hago?
      - ¿Hay otras formas de ver, pensar y actuar?
Planificar las actividades de aprendizaje de la educación del consumidor.rtf
      - ¿Cómo aplicar las nuevas formas de ver, pensar y actuar?

Rosa Maria Pujol            Dept. de Didàctica de les Matemàtiques
                                     i de les Ciències Experimentals. UAB


   Pensar, fer, pensar...
La potència de l’experimentació rau, precisament, sobre el seu caràcter menys físic:  l’activitat per sí mateixa no Pensar, fer, pensar...rtf és suficient, ja que l’important no és tocar, manipular o fer, sinó l’activitat mental que aquest plantejament pugui comportar.

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


   La ciència de paper
La més ben pensada de les fitxes no pot substituir elLa ciència de paper.rtf contacte amb el món natural, un món que no es pot viure si no és en 3 dimensions.

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


   Actituds
Una de les lògiques pretensions en educació és que les maneres de fer que volem potenciar en els nens i nenes puguin acabar incorporant-se als infants, els acompanyinActituds.rtf en el seu pas pel món i els serveixin per viure i contribuir positivament a la societat. 

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


   La professió impossible
La simplicitat en educació és impensable. Quant més experiència tenim, quant més coneixements acumulem,La professió impossible.rtf més difícil resulta de trobar respostes i amb més facilitat sorgeixen les preguntes.
En voleu compartir algunes ?

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


   La pedagogía del agujero
Enseñar a los niños a preocuparse más de la formulación de las preguntas, del planteamiento de los problemas que de la obtención de las respuestasLa pedagogía del agujero.rtf es ayudarlos a recorrer el difícil pero fascinante camino del pensamiento científico.

Francesco Tonucci i Antonella Rissotto


   L'aula, un ecosistema viu
Un ecosistema, una aula, sistemes complexos com el món, on el canvi és la regla, on intervé l’atzar en l’esdevenir dels fets, on s’ha de procedir amb moltaL'aula, un ecosistema viu.rtf prudència perquè no sabem quins resultats es poden

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil


   Aulas investigadoras
Y otro paso adelante, de gran potencia, es observar para interpretar: imaginar qué pasa en todo aquello que no se ve, partir de lo visible para interpretar conAulas investigadoras.rtf coherencia el funcionamiento de lo que no se puede ver

Montserrat Pedreira            Mestra d'Educació Infantil