Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques utilitzant aplicacions geogebra, elaborades per Sebastià Mora Masot, mestre del CEIP Enric Grau Fontseré de Flix.

Clicant els links podeu accedir a les activitats, si us agraden podeu fer-les fer als vostres alumnes de Cicle Superior de primària.

   
Activitats amb Geogebra: Els nombres enters.
   
 

Els nombres enters.

Descripció: Mitjançant el moviment d'un tauró podrem estudiar el comportament dels nombres enters i la seva escriptura.

   
 

Els nombres enters i la temperatura.

Descripció: Mitjançant les variacions de la temperatura podrem estudiar el comportament dels nombres enters i la seva escriptura.

     
 

Els nombres enters i els ascensors.

Descripció: Mitjançant una persecució en ascensor amunt i ascensor avall, podrem estudiar el comportament dels nombres enters i la seva escriptura

     
 

Els nombres enters sobre una recta numèrica.

Descripció: Mitjançant el moviment d'un nen per sobre de la recta numèrica podrem estudiar el comportament dels nombres enters quan sumem esdeveniments.

   
 

La resta de nombres enters.

Descripció: Mitjançant el moviment d'una oreneta i d'un lluç per sobre de la recta numèrica podrem estudiar el comportament dels nombres enters quan els restem, en el nostre cas esbrinem la distància entre ells.

   
 

La suma i la resta de nombres enters.

Descripció: Mitjançant el moviment d'un miner que busca el seu pic podrem estudiar el comportament dels nombres enters quan els sumem, també convertir la suma en una resta i veure que en el fons és la mateixa operació.

   
 

Nombres enters i coordenades.

Descripció: Sistema de coordenades per aplicar els parells ordenats de nombres enters.

   

Activitats amb Geogebra: Múltiples i divisors.

     
 

Múltiples d'un nombre .

Descripció: Un sistema automàtic crea la representació sobre la recta numèrica en forma de punts dels múltiples de dos nombres. A partir d'aquesta representació es poden treballar els múltiples comuns i el mínim comú múltiple. Si voleu podeu comprovar el resultat amb la màquina de sota.

   
     
 

Divisors d'un nombre .

Descripció: Un sistema automàtic crea la representació sobre la recta numèrica en forma de punts dels divisors de dos nombres. A partir d'aquesta representació es poden treballar els divisors comuns i el màxim comú divisor. Si voleu podeu comprovar el resultat amb la màquina de sota.

   
     
   
Activitats amb Geogebra: Operacions amb nombres fraccionaris.
     
 

Suma de fraccions amb el mateix denominador.

Descripció: Solució mitjançant l'ús de gràfics GeoGebra interactius d'un problema de suma de fraccions amb el mateix denominador i la possibilitat de fer altres operacions similars.

   
 

Resta de fraccions amb el mateix denominador.

Descripció: Solució mitjançant l'ús de gràfics GeoGebra interactius d'un problema de resta de fraccions amb el mateix denominador i la possibilitat de fer altres operacions similars.

   
 

Fraccions equivalents (I).

Descripció: Solució mitjançant l'ús de gràfics GeoGebra interactius d'un problema sobre fraccions equivalents i la possibilitat de fer altres activitats similars.

     
 

Fraccions equivalents (II).

Descripció: Solució mitjançant l'ús de gràfics GeoGebra interactius d'un problema sobre fraccions equivalents i la possibilitat de fer altres activitats similars.

     
 

Fraccions mixtes més grans que la unitat.

Descripció: Per l'aniversari la mare ha comprat barretes de xocolata. Caldrà saber les que s'han menjat i les que no i, expressar en forma de fracció mixta els resultats. Comptarem amb l'ajuda d'uns gràfics GeoGebra.

     
 

Fraccions mixtes més grans que la unitat (II).

Descripció: Avui, a casa, per sopar hem menjat pizzes. Caldrà saber els bocins que s'han menjat i els que no i, expressar en forma de fracció mixta els resultats. Comptarem amb l'ajuda d'uns gràfics GeoGebra.

   
 

Suma de fraccions amb diferent denominador.

Descripció: Solució mitjançant l'ús de gràfics GeoGebra interactius d'un problema de suma de fraccions amb diferent denominador i la possibilitat de fer altres operacions similars.

   
 

Resta de fraccions amb diferent denominador.

Descripció: Solució mitjançant l'ús de gràfics GeoGebra interactius d'un problema de resta de fraccions amb diferent denominador i la possibilitat de fer altres operacions similars.

   
 

Producte de fraccions.

Descripció: Solució mitjançant l'ús de gràfics GeoGebra interactius d'un problema de producte de fraccions i la possibilitat de fer altres operacions similars.

   
 

Divisió de fraccions (I).

Descripció: Volem omplir ampolletes de perfum, la quantitat de que disposem és una fracció i les ampolletes també. Caldrà esbrinar quantes ampolletes podem omplir. Comptarem amb l'ajuda d'uns gràfics GeoGebra.

   
 

Divisió de fraccions (II).

Descripció: Volem plantar arbres en una fracció d'un passeig. Caldrà esbrinar quants en podem plantar. Comptarem amb l'ajuda d'uns gràfics GeoGebra.

     
   
Activitats amb Geogebra: Dibuixar gràfics.
   
 

Gràfics de línies, barres i sectors.

Descripció: Les facilitats de treball que ens aporta un paquet ofimàtic fan que no ens costi gens dibuixar gràfics, és un procés automàtic. Si volem fer tot el procés que cal per dibuixar un gràfic tenim dos camins, fer-ho sobre paper amb estris de dibuix o utilitzar GeoGebra i enganxar el dibuix resultant en un full de text. Cliqueu sobre la imatge i trobareu uns tutorials sobre com fer-ho.

   
Activitats amb Geogebra: Atzar i probabilitat.
   
 

Simuladors de situacions d'atzar i càlcul de les probabilitats.

Descripció: Simuladors de 10.000 tirades sobre diferents situacions d'atzar utilitzant GeoGebra. Poder realitzar moltes tirades ens garanteix que el resultat s'atansa a la probabiltat teòrica de l'esdeveniment.

   
Activitats amb Geogebra: Mitjana aritmètica.
   
 

Càlcul de la mitjana aritmètica.

Descripció: Exercicis per calcular i representar mitjanes aritmètiques utilitzant GeoGebra. Utilitzar GeoGebra per al càlcul de mitjanes significa utilitzar el full de càlcul de GeoGebra amb fórmules senzilles i poder representar després les dades i resultats del problema.