Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Claustre professors/es curs 2013/2014
Equip Directiu  
 

Director
Doctor Miquel Mirambell i Abancó. Catedràtic. Història de l’Art
mmirambe@xtec.cat

 
Cap d’Estudis
Professora Lídia Balust i Claverol Conservació i Restauració
lbalust@xtec.cat
 

Secretari
Professor Joaquim Camps i Giralt
Volum
jcamps16@xtec.cat

 

Coordinador pedagògic
Professora M.Àngels Balliu i Badia Conservació i Restauració
mballiu@xtec.cat

Professors Coordinadors  
 

Cap d'Àrea d'Humanitats
Professora Eva López Lorente
Història de l'Art
elopezlorente@gmail.com

 
Cap d'Àrea de Plàstica
Doctor Xavier Alcalde i Ceravalls Catedràtic. Volum
falcalde@xtec.cat
 

Cap d'Àrea de Ciències i Tecnologia
Doctor José Luis Prada i Pérez
Catedràtic. Biologia i Geologia
prada43@wanadoo.esbbde l’Art

 
Cap d'Àrea de Conservació i Restauració
Professora Montserrat Artigau i Miralles Conservació i Restauració
martigau@xtec.cat
 

Cap d'Àrea de Cursos Comuns
Matilde C. Cortés
Catedràtica. Dibuix artístic
matildec.cortes@gmail.com

 

Coordinadora de Formació Professional
Professora Sílvia Franch i Pagès Conservació i Restauració
sfranch@xtec.cat

 
Coordinador d'Informàtica
Professor Marcel Pujol i Hamelink Arqueologia
mpujol12@xtec.cat
 

Coordinadora Lingüística
Professora Verònica Ramírez Calise
Història de l'Art
veronicaramirez.calise@gmail.com


 

Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals
Professora Rosa M. Rocabayera i Viñas Biologia, Física i Química rrocabay@xtec.cat

 
Professors  

 

Professor Gener Alcántara i Rodrigo
Conservació i Restauració
jalca.ntr@hotmail.com

 

Professora Júlia Chinchilla i Sánchez Conservació i Restauració
jchinchi@xtec.cat

 

Professora Carolina Biasi i Pascual. Conservació i Restauració
cbiasi@xtec.cat

 

Professora Lídia Català i Bover
Història de l'Art bbde l’Art lcatala4@xtec.cat

 

Professora Eva Chavarría i Puyol
Dibuix artístic
echavarr@xtec.cat

 

Prrofessora Doris Leussler i Roth
Conservació i Restauració
dorisleussler@gmail.com

 
Professora Imma Hernández Pascual
Fotografia
hernandezimma@gmail.com
 

Professora Margarida Quiles i Roca
Conservació i Restauració
mquiles@xtec.cat