Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Reconeixement de crèdits
Les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits, així com la validació d’aprenentatges, les ha de cursar la persona interessada, a partir de la consulta amb la Prefectura d'Estudis de l'Escola.

Per a més informació sobre aquest tema, podeu consultar la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors (DOGC, núm. 6024 – 14.12.2011) (ENS 2869. pdf).

També cal consultar el Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior (BOE, núm. 302 – 16.12.2011) (RD 2011.pdf).