Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Formació Complementària

 

Al segon semestre de 4t es cursa l’assignatura obligatòria Pràctiques externes de 6 crèdits ECTS (150 hores) en museus, arxius, biblioteques i institucions del sector.

Al segon semestre de 3r es pot cursar l’assignatura optativa Formació pràctica complementària I de 3 crèdits ECTS (75 hores) i al segon semestre de 4t l’assignatura optativa Formació pràctica complementària II de 3 crèdits ECTS (75 hores). Ambdues assignatures es realitzen en museus, arxius, biblioteques i institucions del sector.

Museu de l’Art de la Pell de Vic.
Especialitat C R Document Gràfic
Excavació de la Vil.la Romana de Riudoms.
Especialitat C R Arqueologia
Consolidació d’estructures de l’Amfiteatre de Tarragona.
Especialitat C R Arqueologia
Restauració de l’enteixinat de l’Església de Sant Miquel de Montblanc. Especialitat C R Pintura