Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Assignatures
Alumnes de 1er curs realitzant pràctiques de retoc al taller de tècniques de conservació, metodologia i diagnosi.

 

El Pla d'Estudis s'articula en dos Cursos Comuns i dos Cursos d'Especialitat, tal i com consta a la resolució EDU/3777/2010, de 17 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (DOGC, 5765 -29.11.2010).

Distribució dels crèdits (arxiu.pdf)

Pla d'estudis (pla d'estudis .pdf)

Assignatures:

Fotografia I (curs 2012-2013)

Fotografia II (curs 2012-2103)

Museologia (curs 2012-2013)