Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementaria
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Difusió, projectes i col·laboracions  


Notícies destacades


 

 

L'ajuntament de Montblanc atorga la medalla de plata de la vila a l'ESCRBCC (Nova Conca, 23 d'abril de 2010) (El Punt, 17 d'abril de 2010) (portada.pdf i nova_conca.pdf)

Trobada de directors de les Escoles Superiors de Conservació i Restauració  d'Aragó, Castella-Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid i Principat d'Astúries (Madrid, 16 de juny de 2011) (veure.pdf)

L'ESCRBCC i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa han establert un acord de col·laboració per organitzar un programa de pràctiques formatives especialitzades en materials tèxtils de 400 hores dirigit a restauradors en actiu d’altres especialitats i/o alumnes de l’ESCRBCC que hagin acabat els estudis (Terrassa, 11 d'octubre de 2011).

El 28 de novembre de 2011 es va celebrar l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 en què es va retre homenatge a Xavier Figueras, exdirector de l’ESCRBCC, i als 648 diplomats de l’escola en els vint anys d’existència del centre. L’acte fou presidit pel Sr. Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (veure video)

Manifest de les Escoles Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l'estat espanyol en defensa del títol de Grau (Manifest.pdf)

Declaració de les escoles superiors públiques d’ensenyaments artístics de Catalunya en defensa del títol de Grau, març de 2012 (Declaracio.pdf)

L’ESCRBCC i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han establert un acord de col·laboració per organitzar un programa de pràctiques formatives especialitzades en patrimoni paleontològic de 400 hores dirigit a conservadors-restauradors en actiu de l’especialitat de béns arqueològics i/o alumnes de l’ESCRBCC que hagin acabat els seus estudis (Bellaterra, UAB, 17 abril de 2012).

El passat dijous 26 d’abril de 2012 es va inaugurar a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya l’exposició “L’emmotllat, una història per reproduir” (veure video)

El  16 de maig de 2012 l'ESCRBCC i la Universidad del Museo Social Argentino amb seu a Buenos Aires han establert un conveni general de cooperació acadèmica i intercanvi.

El dimecres 23 de maig de 2012 els estudiants dels ensenyaments artístics superiors dels centres públics de Catalunya (CSD, ESAD, ESCRBCC, ESDAP i ESMUC) es van manifestar a Barcelona per tal de recuperar la denominació de Grau per als ensenyaments artístics superiors. El recorregut va finalitzar davant de la seu de la Generalitat de Catalunya amb la lectura d’un manifest (Manifest.pdf) (veure video)

El 17 d'octubre de 2012 es va celebrar l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2012-2013 en què es va retre homenatge als professors i exalumnes de l'ESCRBCC que van restaurar el teginat de l'església de Sant Miquel de Montblanc (veure més)

El 16 de novembre de 2012 l’ESCRBCC i l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+R) han establert un acord de col·laboració per realitzar estades de pràctiques de titulats de l’ESCRBCC a l’IVC+R.

El 22 i 23 de novembre de 2012 va tenir lloc al MNAC la XIII Reunió Tècnica de Conservació i Restauració organitzada pel Grup Tècnic sota el lema “Interdisciplinarietat en conservació-restauració: realitat o ficció?”, durant el transcurs de la qual l’ESCRBCC va presentar una comunicació (vegeu pdf)

L’ESCRBCC ha publicat un article sobre l’embolic d’estudiar Conservació i restauració de béns culturals a Catalunya (Rescat núm. 20, tardor 2012, p. 6)

L’ESCRBCC i el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica dels Hostalets de Pierola han establert un acord de col·laboració per organitzar un programa de pràctiques formatives especialitzades en patrimoni paleontològic de 400 hores dirigit a conservadors-restauradors en actiu de l’especialitat de béns arqueològics i/o alumnes de l’ESCRBCC que hagin acabat els seus estudis (Hostalets de Pierola, 10 gener de 2013). (veure pdf)

 

L’ESCRBCC ha establert acords de col·laboració amb diverses institucions per tal de realitzar les assignatures de Formació pràctica complementària I i II i Pràctiques externes de 3r i 4t curs. Les entitats signants són el Consorci del Museu de Ciències de Barcelona (3 desembre de 2012), el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica dels Hostalets de Pierola (10 gener de 2013), la Biblioteca de Catalunya (11 gener de 2013), el Servei Meteorològic de Catalunya (22 gener de 2013), l’Institut de Cultura de Barcelona (29 gener de 2013), el Museu d’Art de Sabadell (13 de febrer de 2013),  l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia (7 de març de 2013), l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (16 de maig de 2013) i la Diputació de Barcelona (29 d'octubre de 2013).

Entre el 13 i el 17 de març de 2013 l’ESCRBCC ha participat en el Saló d’Ensenyament juntament amb la resta d’institucions que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors en un estand conjunt amb l’ESMUC, l’ESDAP i l’IT (vegeu visita Consellera Irene Rigau 16.03.2013)

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha verificat el Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals que s'imparteix a l'ESCRBCC. L’informe final d’avaluació favorable va ser lliurat el 3 de juliol de 2013 al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (vegeu: notícies AQU, i butlletí 68.index i 68.opinió).