Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementaria
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Unicum, la revista - Veure més informació a: http://unicum.cat/
   
   

La nostra Escola, a més de la pròpia finalitat com a Centre de formació de conservació i restauració d’obres d’art, té com a projecte divulgar les seves activitats i experiències a partir d’una publicació periòdica que, al mateix temps, sigui un espai obert a la col·laboració i difusió de noves aportacions en el camp de la recerca i investigació.

Amb aquesta il·lusió ha nascut la revista Unicum, una publicació anual que vol ser una eina útil per als professionals i que a partir d’ara acompleix també amb l’objectiu d’expandir-se en el món de les modernes comunicacions, via Internet, possibilitant que sigui una revista interactiva, i que a l’hora potencïi el contacte entre professionals, afavorint la definició de la professió cap a la vessant més tècnica i científica.

Nuestra Escuela, además de la propia finalidad como Centro de formación de conservación y restauración de obras de arte, tiene como proyecto divulgar sus actividades y experiencias a partir de una publicación periódica que, al mismo tiempo, sea un espacio abierto a la colaboración y difusión de nuevas aportaciones en el campo de la investigación.

Con esta ilusión ha nacido la revista Unicum, una publicación anual que desea ser una herramienta útil para los profesionales, y que a partir de ahora, cumple también con el objetivo de expandirse en el mundo de las modernas comunicaciones, via Internet, posibilitando que sea una revista interactiva, y que a la vez se potencie el contacto entre profesionales, favoreciendo la definición de la profesión hacia la vertiente más técnica y científica.


Número 0
Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Equip
Subscripció