Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Unicum, la revista > Número 5
   
   
 
Número 0
Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Equip
Subscripció
 
 

Monografia I - Restauració d'un bagul
Restauració d'un bagul de l'any 1883
Fruit de la col·laboració entre el Museu de l’Art de la Pell de Vic i l’ESCRBCC, durant el curs acadèmic 2004-2005 es va restaurar a les instal·lacions de l’ESCRBCC un bagul folrat de pell de Rússia datat l’any 1883. En la següent monografia es mostren els resultats d’aquesta col·laboració des de la vessant històrica, científica i de conservació-restauració.

 
Monografia I - Restauració d'un bagul
Un bagul folrat de pell de Rússia de l'any 1883
En el següent article es presenta l’estudi històric d’un bagul datat el 1883 i pertanyent al Museu de l’Art de la Pell de Vic, centrant-se principalment en la pell que el revesteix (pell de Rússia o moscovita), la qual cosa permet fer hipòtesis sobre el seu lloc de realització, probablement Grècia o el Sud d’Anatòlia.

Félix de la Fuente Andrés. Museu de l’Art de la Pell, Vic. mapvic@interausa.com

 
Monografia I - Restauració d'un bagul
Estudi científico-tècnic dels materials constitutius del bagul

Aquest estudi està basat en l’aplicació de diverses tècniques analítiques i instrumentals amb la finalitat de caracteritzar els materials que constitueixen els diferents suports d’un bagul pertanyent al Museu de l’Art de la Pell de Vic, així com determinar els agents biològics d’alteració a partir de les exúvies trobades. Les analítiques s’han realitzat al laboratori de Biologia, Física i Química de l’ESCRBCC i s’ha col·laborat amb l’Escola d’Adoberia d’Igualada per a la identificació de la pell.

Rosa Rocabayera Viñas.Professora de Biologia, Física i Química de l’ESCRBCC. rrocabay@xtec.cat

 

Monografia I - Restauració d'un bagul
Procés de conservació i restauració d'un bagul de l'any 1883

En aquest article es descriuen els diferents materials constitutius d’un bagul de 1883 procedent del Museu de l’Art de la Pell de Vic, així com el seu estat de conservació, i el procés de conservació i restauració que posteriorment es va dur a terme. La intervenció d’aquesta peça realitzada a l’ESCRBCC va permetre la col·laboració amb el Museu i entre les diferents especialitats de l’ESCRBCC, a causa de la varietat de materials que la conformen.

M.Àngels Balliu Badia. Professora de Conservació i Restauració de Document Gràfic de l’ESCRBCC. mballiu@xtec.cat . Carolina Biasi Pascual. Professora de Conservació i Restauració de Document Gràfic de l’ESCRBCC. Trini Genís Abel. Restauradora del Museu de l’Art de la Pell de Vic.

 

Monografia II - Restauració de pintura
Restauració de la pintura de “Les Dues Trinitats” de l’església parroquial de Conques

El juliol de 2005, després de la seva restauració, l’ESCRBCC va retornar a l’església parroquial de Sant Miquel de Conques (Pallars Jussà) una pintura a l’oli sobre tela de finals del segle xvii o principis del xviii amb la representació de “Les Dues Trinitats”. En els dos articles següents –i com a mostra de la interdisciplinarietat promoguda a l’ESCRBCC– s’analitza l’esmentada pintura des de la vessant històrica i des de l’àmbit de la conservació-restauració.

 
Monografia II - Restauració de pintura
Les dues trinitats

En el següent article s’intenta establir la ubicació històrica de la pintura de “Les Dues Trinitats” en el lloc on fou trobada: l’església parroquial de Conques (Pallars Jussà), mitjançant les dades documentals existents, així com determinar una atribució dins l’escola sevillana dels segles XVII-XVIII, i més concretament en l’entorn dels seguidors de Bartolomé Esteban Murillo. Alhora, es fa un estudi iconogràfic del tema de les Dues Trinitats.

Joan Torruella Boix. Estudiant d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. joan_torruella@yahoo.es

 

Monografia II - Restauració de pintura
Examen organolèptic i procés de restauració

En aquest article es fa una descripció de l’estat de conservació en què es va trobar aquesta pintura sobre tela, fent un incís important en els resultats de les anàlisis dels materials de composició i també de les degradacions que patia. Posteriorment es fa una relació de les tasques de restauració dutes a terme a les instal·lacions de l’ESCRBCC. El fet que es tracti d’una pintura inèdita, a més de les degradacions que patia a nivell de conservació de l’esmalt blau de la capa pictòrica, la converteixen en una peça força interessant tant a nivell d’estudi com de plantejament de processos d’intervenció.

Lídia Balust Claverol. Professora de Conservació i Restauració de Pintura de l’ESCRBCC. lbalust@xtec.cat

 

Restauració de béns arqueològics
Mòmies del Perú

Durant l’any 2004 Marina Salvatella i Karol Bernal van tenir l’oportunitat de conèixer i col·laborar en l’avaluació i documentació de l’estat de conservació de més de quaranta peces momificades i intervenir en sis peces del fons del Museo Regional de Ica (MRI) a Perú. Procedents generalment de la cultura Paracas, les peces van aparèixer envoltades en fardells funeraris en les excavacions dels anys quaranta del segle xx.

Karol Bernal Atienza. Diplomada en Conservació i Restauració d’Arqueologia per l’ESCRBCC. karolbernal@gmail.com

 
 

Conservació d'art contemporani
Nous reptes per a la conservació preventiva d’art contemporani: el CD i el DVD

Quan parlem de conservació preventiva sempre diferenciem entre factors de degradació humans i factors naturals. Aquest article intenta reflexionar sobre l’aplicació de la disciplina clàssica de la conservació preventiva quan l’objecte d’art està contingut dins un disc òptic (CD o DVD). La tecnologia (programari i maquinari) és una part indissociable de l’obra digital, de manera que la fa especialment sensible a un factor de degradació molt voraç que fins ara no havíem conegut en cap obra d’art: el desfasament tecnològic.

Esther Gual Leiro. Diplomada en Conservació i Restauració de Pintura per l’ESCRBCC. egual@uoc.edual

 

Restauració d'escultura
La recuperació de terracotes procedents de l’obrador de ceràmica de Cal Bolsós de Sabadell

Mitjançant un conveni de col·laboració entre l’ESCRBCC i el Museu d’Història de Sabadell (MHS) s’està portant a terme al taller de segon curs de Pràctiques de Conservació i Restauració d’Escultura la recuperació d’una bona quantitat de peces de terracota procedents de l’obrador de Cal Bolsós (Sabadell), del segle XIX, descobert i rehabilitat l’any 1996.

Montserrat Artigau Miralles. Professora de Conservació i Restauració d’Escultura de l’ESCRBCC. martigau@xtec.cat

 

Conservació de matrius xilogràfiques
Les matrius xilogràfiques, un patrimoni per recuperar

En aquest article es relacionen dos aspectes complementaris d’un mateix tema. Primerament, es dóna a conèixer la tipologia de les matrius xilogràfiques i es determinen les seves funcions. En segon lloc, i després d’haver efectuat l’estudi d’un patrimoni xilogràfic excepcional pertanyent a la Biblioteca de Catalunya, es descriuen els temes que han estat matèria de recerca, fent una anàlisi de l’estat de conservació de les peces i, consegüentment, es determinen possibles actuacions.

Mercè Alonso Casanovas. Conservadora-Restauradora de matrius calcogràfiques i xilogràfiques. www.khalkos.com
 

Restauració de ceràmica
El mural de Joan Miró a l'aeroport de Barcelona: problemàtiques al voltant de la conservació d'una obra monumental contemporània

A petició de la Fundació AENA, propietària de les obres d'art exposades als aeroports de l’estat espanyol, el mural de Joan Miró de l'aeroport de Barcelona va ser restaurat durant l’any 2005 per l'empresa «Corebarna». L’obra, de dimensions excepcionalment monumentals (50 x 10 m), està constituïda per 4.865 plaques de gres esmaltat de colors vius, de 26 x 38 cm de superfície i 6 kg de pes cada una. El mural va ser realitzat per Joan Miró en col·laboració amb el ceramista Josep Artigas, i fou inaugurat l’any 1970. Des d'aquesta data l’obra no havia estat ni tractada ni estudiada en detall.

Agnès Gall Ortlik. Conservadora-restauradora de vidre, ceràmica i esmalt sobre metall. info@corebarna.com

 

Tècniques de restauració
Introducció i difusió a Catalunya de la tècnica de la soldadura de fils (adhesió fil per fil) en el tractament d’estrips en pintures sobre tela
En aquest article es pretén exposar i analitzar les vies d’introducció i difusió que ha tingut a Catalunya la tècnica de tractament d’estrips pel sistema d’adhesió fil per fil, iniciada a Alemanya als anys 80 per Wolfram Gabler i perfeccionada i divulgada per Winfried Heiber. El mètode, que respon al principi de mínima intervenció, amb la idea de preservar la integritat de l’objecte, és una alternativa a les tècniques de tractament de suport de tela considerades més invasores: reentelatges, bandes i pedaços.

Maite Toneu Puig. Conservadora–Restauradora de Pintura del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). mttoneu@gencat.net

 

Història
Apunts sobre la dona i la conservació-restauració de béns culturals al segle XX-XXI

En el següent article s'exposa la creixent feminització de la conservació-restauració de béns culturals a l'actualitat. Després de contrastar aquesta situació amb la de la primera meitat del segle XX a Catalunya, es conclou que la dona ha desenvolupat sovint al llarg de la història i en diverses cultures el paper de guardiana i transmissora de gran part del patrimoni cultural.

Dr. Miquel Mirambell i Abancó. Professor d'Història de l'Art de l'ESCRBCC. mmirambe@xtec.cat

 

Tecnologia
El làser i les obres d'art

El patrimoni cultural ha de ser analitzat, conservat, datat i catalogat. Però tot això només és possible portar-ho a terme, de forma seriosa i objectiva, si s’uneixen coneixements qualificats de diferents àmbits professionals.

Dr. Sergio Ruiz-Moreno, Alejandro López-Gil Serra i Judith Miralles Roca. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, Universitat Politècnica de Catalunya. www.tsc.upc.edu/raman

Tecnologia
Recursos Online per a la intervenció i investigació en Conservació i Restauració d'Art Contemporani

Aquest article pretén, des d'una perspectiva eminentment pràctica, proporcionar una sèrie d'eines d etreball, quant a tècniques de localització i accés a la informació, per a la intervenció i investigació en Conservació i Restauració d'Art Contemporani. Es proposa l'acostament i visita als principals centres d'investigació, exposició, docència i intervenció, en l'àmbit nacional i internacional.

M. Teresa Pastor Valls. Llicenciada en Humanitats, diplomada en Consevació i Restauració de Pintura per l'ESCRBCC i becària de la Direcció General de Patrimoni Artístic de la Generalitat Valenciana. maytevalls@ono.com. M. del Carmen Pérez García. Catedràtica del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i directora de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. mperez@crbc.upv.es

Entrevista
Entrevista a Joaquim Pradell, conservador i restaurador de pintura

Joaquim Pradell i Ventura és un dels pioners de la conservació i restauració de pintura a Catalunya. La seva vida prodessional ha estat vinculada des dels seus inicis, quan tenia solament 14 anys, amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on va ser Cap de Servei durant divuit anys. El seu currículum de peces intervingudes és extens i impressionant, ja que ha restaurat obres cabdals del nostre patrimoni, tant de taula policromada com de pintura mural o de tela.

Jessica Bayarri González. Alumna de segon curs de Conservació i Restauració de Pintura de l'ESCRBCC. j_b_gonzalez@hotmail.com. Lídia Balust Claverol. Porfessora de Conservació i REstauració de Pintura de l'ESCRBCC. lbalust@xtec.cat