Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Unicum, la revista > Numero 0
   
   
Número 0
Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Equip
Suscripció
 
La restauració del monestir de Santa Maria de Ripoll al segle XIX. Entre la “restauració arqueològica” i la “restauració estilística”.
Un dels episodis més coneguts de la història de la restauració decimonònica a l’estat espanyol és la intervenció que realitzà l’arquitecte barceloní Elies Rogent a la basílica de Santa Maria de Ripoll entre 1886 i 1893 sota els...
[ llegir més ]
 
Aplicació dels enzims en la conservació i restauració pictòriques.
En les intervencions de restauració, qualsevol procés presenta riscos i contraindicacions, però la neteja és una de les fases més arriscades. La neteja implica una acció directa però no del tot controlable sobre la...
[ llegir més ]
 
“El reliquiari de Calderón de la Barca”: un exemple d’interdisciplinarietat en la didàctica de conservació i restauració de béns culturals.
La finalitat d’aquest artícle és explicar la reflexió que es va fer davant de la peça del “Reliquiari de Calderón de la Barca” arran del seu ingrés a...
[ llegir més ]
 
Restauració de les portes del Tresor de San Juan el Real de Calatayud.
El mes de maig de 1999, després de nou mesos de restauració es van presentar a Calatayud (Zaragoza) de manera oficial les pòrtes que tanquen el Tresor de la Sala Capitular en l’església de San Juan el Real.
[ llegir més ]
 
La restauració a l’art contemporani. Entrevista amb Sílvia Nogués, directora del Servei de Conservació- Restauració del MACBA
El MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) s’ha convertit, juntament amb la Fundació Miró i la Fundació Tàpies, en una de les...
[ llegir més ]