Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Aules i Tallers
Aula d'informàtica

 

9 Tallers de Conservació i Restauració

1 Taller d'emmotllat i tècniques de reproducció

2 Tallers de modelatge i emmotllat.

1 Taller de materials i procediments artístics

1 Taller de gravat i estampació

1 Aula de dibuix artístic

1 Aula de dibuix lineal

1 Aula d’informàtica

1 Laboratori de física i òptica

1 Laboratori de biologia i química

1 Laboratori fotogràfic

1 Plató de fotografia

Aules de classes teòriques

Biblioteca amb servei de préstec intern

Magatzem i taller general de fusteria i mecànica


Totes les aules i els tallers estan dotats de la infrastructura necessària pel correcte desenvolupament de les tasques que si han de realitzar, siguin teòriques o pràctiques.


Galeria Fotogràfica Laboratoris

> Laboratori de biologia i química.  


> Laboratori de física i òptica.  


> Plató de fotografia. Reflectògraf d'IR.