Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
ACARC  

El 26 de maig de 1998 un grup de professors i alumnes va fundar l’Associació Cultural en l’Àmbit de la Restauració i la Conservació (ACARC).

La finalitat de l’Associació és poder realitzar algunes activitats complementàries que l’escola no pot assumir a causa del seu estatus jurídic.

Des dels seus inicis l’ACARC s’ha encarregat de la contractació de conferències i cursos monogràfics, de l’organització de visites culturals i, especialment, de l’edició de la revista UNICUM. També té al seu càrrec (compartit amb l’Escola) el servei de reprografia i enquadernació

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu escriure a l'adreça següent:

acarc.escola@gmail.com