Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Restauració d'Escultura

 

La finalitat de l’especialitat és ensenyar una metodologia de treball basada en l’anàlisi i el diagnòstic dels factors d’alteració dels diferents suports escultòrics tant orgànics com inorgànics.

En cada cas, s’aplica el mètode més adient, fruit del treball interdisciplinar entre els tallers i els laboratoris.

Així s’intervenen materials petris, metalls, fusta, terracota, guix i cartró...