Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Restauració d'Escultura
Intervencions

3r Curs


Intervenció de neteja.
Creu de Terme de la Ribera del Sió, segle XV, procedent del Museu Comarcal de Cervera.
Eliminació de crosta negra (contaminació) sobre un suport petri (fragment de capitell), mitjançant un làser de Nd:YAG amb fibra òptica incorporada, amb una longitud d'ona de 1064 nm.4rt CursProcés de neteja mecànica amb l’ajut d’una lupa binocular.

Procés de reintegració cromàtica en una escultura policromada.


Procés de reintegració cromàtica en una escultura policromada.