Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Restauració d' Escultura
Tallers
Taller de Pràctiques de Conservació i Restauració d'Escultura

3r curs: Material Inorgànic

El taller de Pràctiques de Conservació i Restauració d’Escultura es troba equipat per tal de realitzar tractaments en material inorgànic. Per tal d’introduir els coneixement morfològics i d’intervenció d’aquest material, el programa d’estudis del curs s’inicia amb materials litoides, principalment guix i terracota. Durant el segon trimestre els treballs es centren cap al material lapidi, intervenint sobre tot tipus de pedra emprada en escultura, per finalitzar, durant el tercer trimestre amb l’estudi i intervenció de metalls.

El taller disposa de de:

> Pinacoscopi amb sistema de televisió i vídeo incorporat
> Lupes d’augment
> Conductivímetre
> Làmpada ultraviolats
> Làmpada infraroig
> Eines pneumàtiques: vibroincisor, microescarpra
> Micromotors de neteja
> Equip de neteja per abrasió
> Sistema de dessalació
> Grua hidràulica, traspalé.
> Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)

4rt curs: Material Orgànic

El quart curs d’especialització està íntegrament destinat a la formació específica de l’alumnat en el tractament d’obres originals sobre suport orgànic, ja sigui fusta, cartonatge i ivori, amb o sense policromia. Tanmateix, es treballa sobre els possibles mètodes preventius d’objectes in situ, i s’estudien les darreres investigacions i tractaments realitzats en matèria de conservació i restauració d’escultura sobre material orgànic.