Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Horari i Temporalització

El Títol Superior de Conservació i Restauració consta de 240 crèdits ECTS repartits en 4 cursos acadèmics (60 crèdits ECTS per curs).

Els cursos s’estructuren en 2 semestres i l’horari lectiu es desenvolupa de dilluns a divendres entre les 8 hores i les 15 hores.