Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complemenària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Conservació i Restauració del Document Gràfic

 

L’objectiu de l’especialitat és preparar l’alumne en el domini de la conservació i restauració del patrimoni gràfic, documental i bibliogràfic.

S’intervé principalment sobre material orgànic: paper, pergamí i pell; suports de peces com llibres, manuscrits, mapes, dibuixos i gravats.

Les alteracions i les causes que les han provocat s’identifiquen i es determinen els tractaments més adients per per tal d’aplicar els processos i tècniques necessàries per a la conservació i restauració de l’obra.