Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Conservació i Restauració del Document Gràfic
Intervencions

Taller de Conservació i Restauracio del Document Gràfic


Realització del procés de neteja humida per immersió en aigua d’un gravat contemporani (serigrafia), afectat per aurèoles d’humitat degudes a una inundació. La peça es protegeix amb material flexible i permeable per facilitar la seva manipulació durant el procés humit, minimitzant els riscos que tot procés humit suposa pel paper.

Reintegració mecànica amb polpa de paper d’un full de llibe imprès amb importants pèrdues de suport a causa d’atac d’insectes bibliòfags. L’alumne apren a utilitzar la reintegradora, a l’hora que es familiaritza amb altres sitemes de reintegració i consolidació del suport paper com la reintegració sobre taula de succió, o la reintegració amb cola i paper Japonès.

Enquadernació


 


Taller de Conservació i Restauració del Document Gràfic


Realització del procés de neteja mecànica del “Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona”, 1891. La peça impresa a color, està envernissada amb goma laca i es veu afectada per l’envelliment del vernís, brutícia, atac de microorganismes i d’insectes, i alteracions fisicomecàniques. Pel revers es poden observar les restes de cinta autoadhesiva que han ocasionat pèrdua de suport, taques i enfosquiment a causa de la cola.

Realització del procés de neteja mecànica en sec, amb pols de goma d’esborrar, d’un cartell de gran format de principis de segle XX.
El fràgil estat de la peça, amb greus alteracions físicomecàniques (estrips, pèrdues de suport, fragmentació...) fa que aquest procés s’hagi de fer amb especial cura, extremant les precaucions per a no agreujar el seu estat de conservació.Enquadernació