Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Conservació i Restauració del Document Gràfic
Tallers

Taller de pràctiques de Conservació i Restauració del Document Gràfic

El taller està dotat de la infrastructura i materials adequats pel correcte desenvolupament de les tasques que s’hi han de realitzar:

> Pica mòbil de 250x150cm
> Cubetes de diferents tamanys
> Aigua desionitzada
> Aigua tracatada amb filtre de carbó actiu
> Negatoscopi
> Llapis de vapor
> Humidificador
> Micrómetre
> Peàcmetre d’electrode de superfície plana
> Laminadora
> Màquina de tallar “passe-partouts”
> Selladora
> Premsa manual gran
> Premsa manual petita
> Taula de succió
> Disgregadora
> Reintegradora mecànica (“Vinyector”)
> Balança de precisió
> Aparell de bany Maria
> Magnetoagitador
> Lupa binocular
> Lupa amb llum UV
> Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector de targes, gravador CD)


Taller de Conservació i Restauració d'Enquadernació

El taller esta equipat amb maquinària com:

> Premses de satinar
> Premses de treure queixos
> Premses de sobretaula
> Guillotina
> Negatotscopi
> Llupa amb llum
> Cosidors
> Aparell de bany Maria
> Eines (serres, martells, llimes, agulles, punxó, brunyidors, plegadores, xifles...)
> Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)